Aktualności

Uwaga Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie Kandydatów do V LO w Szczecinie dla których V LO w Szczecinie jest szkołą pierwszego wyboru/pierwszą preferencją Dziękujemy za wybranie V LO w Szczecinie jako...
Odbiór świadectw maturalnych 5-07-2022 roku (wtorek) według następującego harmonogramu: 10.00 – 3Ag 10.30 – 3Bg 11.00 – 3Cg 11.30 – 3Dg 12.00 – osoby poprawiające wynik...
Informujemy, że drugi termin sprawdzianu z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w V LO odbędzie się w środę 29.06.2022 r. o godzinie 10:00.Prosimy o zabranie legitymacji.
ProjektPomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne Szeroka oferta zajęć spowodowała, że działania projektowe okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Zaproponowane formy...
Uprzejmie informujemy, że egzamin z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbywa się w trzech liceach w Szczecinie: V LO, XI LO oraz XIV LO w środę 8 czerwca 2022 r. o godz. 16:00. Do V LO w...
Obiady w czerwcu
24.05.2022
Sprzedaż obiadów w czerwcu 2022 r. Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie: 27 1020 4795 0000...
Czytaj więcej:Ogłoszenia  Z życia szkoły  Ogłoszenia  

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Kinga Jankowska

Wicedyrektorzy
mgr Ewa Zakrzewska
mgr Piotr Lisak

2022 liceum zloto tarcza 2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Scroll
×