Rekrutacja do V Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Asnyka na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacje dotyczące przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata w rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021

 

Scroll
×