Uwaga kandydaci ubiegający się o pracę w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałąmi Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole zgodnie z RODO, oraz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w naszej szkole, należy zgłaszać do IOD lub sekretariatu szkoły.

      3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 4. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

     4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

     5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

     6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

     7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

     8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

Dyrektor
 • Kinga Jankowska
Wicedyrektorzy
 • Ewa Zakrzewska
 • Mirosława Chojnacka
Pedagog
 • Maryla Raban
Psycholog
 • Aneta Wojak
Doradca zawodowy
 • Aneta Wojak
Język polski
 • Mirosława Chojnacka
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Kinga Jankowska
 • Joanna Jarota
 • Elżbieta Kacperska
 • Joanna Pawłowska
 • Ewa Zakrzewska
Język angielski
 • Anna Kierzkowska-Stępkowska
 • Artur Knypiński
 • Barbara Moskowicz
 • Sławomir Muzioł
 • Tomasz Obiała
 • Małgorzata Słotwińska
 • Agata Szubryt
Język niemiecki
 • Anna Kośkiewicz
 • Marzena Nowosad
 • Beata Zollner
 • Urszula Berlińska
Matematyka
 • Izabela Fertała
 • Iwona Staniewska
 • Michał Szuman
 • Agnieszka Kraszewska
 • Dawid Kędzierski
 • Natalia Kędzierska
 • Beata Szucka
 • Małgorzata Wieczorek
Fizyka
 • Agnieszka Kraszewska
 • Lilianna Stochmal
Chemia
 • Magdalena Kotfica
 • Małgorzata Stańczyk - Dunaj
 • Agnieszka Marcyniuk
Biologia
 • Angelika Stańczyk
 • Iwona Świerczyńska
 • Joanna Jabłońska
Geografia
 • Katarzyna Kowalik
Informatyka
 • Beata Berdyńska
 • Krzysztof Makles
Historia / Wiedza o społeczeństwie
 • Halina Durajczyk
 • Piotr Lisak
 • Sławomir Muzioł
 • Agnieszka Szymańska
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Arkadiusz Stępień
Podstawy przedsiębiorczości
 • Beata Berdyńska
 • Jolanta Świderska
 • Anna Surmacz
Filozofia, Etyka
 • Paweł Neumann - Karpiński
Realioznawstwo
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Tomasz Obiała
 • Sławomir Muzioł
 • Agata Szubryt
Wychowanie fizyczne
 • Paweł Koprowicz
 • Julita Kowalczyk
 • Marta Młynarczyk
 • Justyna Wesołowska
 • Arkadiusz Stępień
Religia
 • Agnieszka Szymańska
 • ks.  Michał Malek

    

Sekretarz szkoły
mgr Barbara Rybińska

sekretariat jest czynny Pn - Pt 7:30 - 15:30

KALENDARZ I TERMINARZ

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

Rok szkolny 2022/2023

 

WRZESIEŃ  3A, 3B

1 września (czwartek)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

9.15 – spotkanie wychowawców z uczniami

10.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Testy z języków obcych dla klas pierwszych

1 (czwartek)

17.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I

7 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV

2 (piątek) i 5 (poniedziałek)

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

6 (wtorek) do 7 (środa)

Salon Maturzystów

9 (piątek)

Dzień Patrona. Ślubowanie klas  pierwszych. Prezentacje klas.

23 (piątek)

Diagnozy z języka polskiego w klasach IV

Pozostałe klasy: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na PUM, US

30 (piątek)

Deklaracje wstępne uczniów klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK 3C i 3D

13 (czwartek)

Projekt edukacyjny zw z DEN

14 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28 (piątek)

Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach i dyrektorach V LO

Do 28 (piątek)

Przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego

31 (poniedziałek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

LISTOPAD 1F

1 (wtorek)

Wszystkich Świętych

10 (czwartek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

15 (wtorek)

Wystawienie zagrożeń w klasach

16 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami

23 (środa) do 25 (piątek)

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu2022

30 (środa)

Andrzejki

GRUDZIEŃ 2B

1-22 (czwartek)

Akcja – Prezent pod choinkę (promocja monografii)

6 (wtorek)

Mikołajki

16 (piątek)

Wystawienie ocen śródrocznych

21 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami-konsultacje z nauczycielami.

22 (czwartek)

Klasowe spotkania wigilijne.

23 (piątek) – 30 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ  2C

1 (niedziela)

Nowy Rok.

2 (poniedziałek)

Początek II półrocza.

6 (piątek)

Trzech Króli.

LUTY 2D

7 (wtorek)

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej (aktualizacja wniosków)

6 (poniedziałek) – 10 lutego (piątek)

Poczta walentynkowa

10 (piątek)

Studniówka

13 – 26 lutego (niedziela)

Ferie zimowe

14 (wtorek)

Koniec procedury przyznawania dostosowań przez szkołę

28 (poniedziałek)

Zamknięcie procedury zgłaszania uczniów do poradni pp na IPN i ITN

MARZEC 1A i 1B

14 (wtorek)

Dzień liczby PI

20 (poniedziałek)

Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń w klasach czwartych

22  (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami

20 - 24

Dzień Teatru i Języka Polskiego

 

Konkursy dla szkół podstawowych

 

Piątka dla Szczecina

 

Rekolekcje

KWIECIEŃ 1C i 1D

 

17 (poniedziałek) – 21 (piątek)

Festiwal Talentów

6 (czwartek) – 11 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna.

21 (piątek)

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

27 (czwartek)

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

28 (piątek)

Uroczystość Absolutorium klas czwartych liceum.

 

Dzień Otwarty Szkoły

MAJ 1E

 

1 maja (poniedziałek)

Święto Państwowe

2 maja (wtrrek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja (środa)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

4 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny – język polski pp (poziom podstawowy)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny – język angielski pp

14.00 Egzamin maturalny – pp: j. francuski/j. włoski/j. hiszpański/j. niemiecki/j. rosyjski

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 (poniedziałek)

9.00 Egzamin maturalny – matematyka pp

14.00 Egzamin maturalny – język hiszpański pr (poziom rozszerzony) i dj (dwujęzyczność)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 (wtorek)

9.00 Egzamin maturalny – j. angielski pr i dj

14.00 Egzamin maturalny – filozofia pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 (środa)

9.00 Egzamin maturalny – wiedza o społeczeństwie pr

14.00 Egzamin maturalny – język niemiecki pr i dj

11 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny – biologia pr

14.00 Egzamin maturalny – język rosyjski pr i dj

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny – matematyka pr

14.00 Egzamin maturalny –język francuski pr i dj

 

15 (poniedziałek)

9.00 Egzamin maturalny – chemia pr

14.00 Egzamin maturalny – historia muzyki pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 (wtorek)

9.00 Egzamin maturalny – geografia pr

14.00 Egzamin maturalny – język mniejszości narodowych pp

17 (środa)

9.00 Egzamin maturalny - język polski pr

14.00 Egzamin maturalny – język mniejszości narodowych pr

16 (wtorek)

Wystawienie przewidywanych ocen i zagrożeń w klasach

17 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami

18 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny – historia pr

14.00 Egzamin maturalny – język włoski pr i dj

19 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny – fizyka pr

14.00 Egzamin maturalny – historia sztuki pr

22 (poniedziałek)

9.00 Egzamin maturalny – informatyka pr

14.00 Egzamin maturalny – j.kaszubski pr/j.łemkowski pr/j. łaciński i kultura antyczna pr

23 (wtorek)

9.00 – matematyka w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)

10.35 – geografia w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

12.10 – chemia w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

13.45 – fizyka w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

15.20 – biologia w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

16.55 – historia w j. obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

CZERWIEC 2A

1 (czwartek)

Dzień Sportu.

8 (czwartek)

Boże Ciało.

9 (piątek)

Dzień bez zajęć dydaktycznych

16 (piątek)

Wystawienie ocen rocznych

22 (czwartek)

Dzień gospodarczy.

23 (piątek)

9.30 Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

LIPIEC

7 lipca (piątek)

Wydawanie świadectw maturalnych

 

Statut Szkoły

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

pobierz SPWP

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

pobierz WSDZ

 

 

Klasa

Profil

Wychowawca

1A

matematyczno-geograficzny, dwujęzyczny

 Katarzyna Kowalik

1B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

 Izabela Fertała

1C

medyczny

 Marzena Nowosad

1D

medyczny

 Beata Berdyńska

1E

matematyczno-chemiczny

 Marta Młynarczyk

1F

matematyczno-fizyczny, dwujęzyczny

 Agnieszka Szymańska

2A

matematyczno-geograficzny, dwujęzyczny

Arkadiusz Stępień

2B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Małgorzata Słotwińska

2C

medyczny

Beata Zollner

2D

matematyczno-chemiczny

Patrycja Jeziorowska

3A

ekonomiczno-prawny (mat-geo), dwujęzyczny

Justyna Wesołowska

3B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Natalia Kędzierska

3C

medyczny

Julita Kowalczyk

3D

medyczny

Sławomir Muzioł

4A

matematyczno-geograficzny, dwujęzyczny

Justyna Dunin-Wąsowicz

4B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Paweł Koprowicz

4C

medyczny (biol-chem-fiz)

Magdalena Kotfica

4D

medyczny (biol-chem)

Anna Kierzkowska-Stępkowska

Dyrektor szkoły:
Kinga Jankowska

Zastępcy:
Ewa Zakrzewska
Mirosława Chojnacka

Dzień 1 września 1948 roku był dniem pierwszej inauguracji roku szkolnego w szkole, której obecna nazwa brzmi: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Tak więc "Piątka" ma już 70 lat.


W ciągu tych 70 lat naszym liceum kierowali:

Marian Królikowski (1948-1950)
Zastępcy:
Maria Wołczakowa (1948-1949)
Feliks Górka (1949)
Guta Epsztajn (1949-1950)

Zygmunt Ziółkowski (1951-1953)
Zastępcy:
Piotr Sadaj (1950-1952)
Edward Rolinger (1952)
Maria Bronikowska (1952-1953)

Maria Janiszewska (1953-1955)
Zastępcy:
Maria Białous (1953-1954)

Zofia Gabrysiak (1955-1959)
Zastępcy:
Edward Imiałek (1955-1957)
Jan Biegański (1955-1957)
Halina Zdancewicz (1957-1958)
Czesław Słuczanowski (1957 1960)
Kazimierz Machaj (1958-1959)

Kazimierz Machaj (1959-1967)
Zastępcy:
Jan Kujawa (1959-1961)
Halina Sztorc (1961-1966)
Eugenia Brzosko (1966-1967)

Zdzisław Zacha (1967-1974)
Zastępcy:
Halina Adamczyk (1967-1971)
Ludomir Król (1971-1974)

Ludomir Król (1974-1991)
Zastępcy:
Wanda Zarzycka (1974-1980)
Irena Romaniuk (1974-1986)

Maciej Muszyński (1991-2001)
Zastępcy:
Kazimiera Michalska (1986-1997)
Elżbieta Masojć (1997-1999)
Czesława Oleszczuk (1999-2001)

Hanna Bartnik (2001-2018)
Zastępcy:
Czesława Oleszczuk (2001-2003)
Janusz Jura (2003-2005)
Krystyna Domańska (2004 - 2008)
Zdzisława Gosławska (2006 - 2008)
Kinga Jankowska (2008 - 2018)
Piotr Lisak (2009 - 2018)

Kinga Jankowska (2018- )
Zastępcy:
Lilianna Chrzempka (2018-2019)
Piotr Lisak (2018- 2022)
Ewa Zakrzewska (2019 - )

 

 

 

Scroll
×