Uwaga kandydaci ubiegający się o pracę w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałąmi Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole zgodnie z RODO, oraz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w naszej szkole, należy zgłaszać do IOD lub sekretariatu szkoły.

      3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 4. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

     4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

     5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

     6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

     7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

     8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

Dyrektor
 • Kinga Jankowska
Wicedyrektorzy
 • Ewa Zakrzewska
 • Piotr Lisak
Pedagog
 • Lilianna Chrzempka
 • Maryla Raban
Język polski
 • Mirosława Chojnacka
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Kinga Jankowska
 • Elżbieta Kacperska
 • Ewa Piechota
 • Ewa Zakrzewska
Język angielski
 • Anna Kierzkowska-Stępkowska
 • Artur Knypiński
 • Barbara Moskowicz
 • Sławomir Muzioł
 • Tomasz Obiała
 • Magda Olech
 • Małgorzata Słotwińska
 • Agata Szubryt
Język niemiecki
 • Anna Kośkiewicz
 • Marzena Nowosad
 • Beata Zollner
 • Patrycja Jeziorowska
Matematyka
 • Izabela Fertała
 • Iwona Staniewska
 • Michał Szuman
 • Dawid Kędzierski
 • Natalia Kędzierska
 • Beata Szucka
 • Małgorzata Wieczorek
 • Dorota Majorkowska-Mech
Fizyka
 • Agnieszka Kraszewska
 • Lilianna Stochmal
Chemia
 • Magdalena Kotfica
 • Małgorzata Stańczyk - Dunaj
Biologia
 • Angelika Stańczyk
 • Iwona Świerczyńska
 • Joanna Jabłońska
Geografia
 • Katarzyna Kowalik
Informatyka
 • Beata Berdyńska
 • Krzysztof Makles
Historia / Wiedza o społeczeństwie
 • Halina Durajczyk
 • Piotr Lisak
 • Sławomir Muzioł
 • Agnieszka Szymańska
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Arkadiusz Stępień
Podstawy przedsiębiorczości
 • Beata Berdyńska
 • Katarzyna Kowalik
 • Jolanta Świderska
Wiedza o kulturze
 • Elżbieta Kacperska
 • Magdalena Olech
 • Mirosława Chojnacka
Realioznawstwo
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Tomasz Obiała
 • Sławomir Muzioł
 • Agata Szubryt
Wychowanie fizyczne
 • Paweł Koprowicz
 • Julita Kowalczyk
 • Marta Młynarczyk
 • Justyna Wesołowska
 • Arkadiusz Stępień
Religia
 • Agnieszka Szymańska
 • ks.  Michał Malek

    

Sekretarz szkoły
mgr Barbara Rybińska

sekretariat jest czynny Pn - Pt 7:30 - 15:30

KALENDARZ V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Rok szkolny 2021/2022

dzień

wydarzenie

WRZESIEŃ  2A, 3D

1 (środa)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

9.15 – spotkanie wychowawców z uczniami.

10.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

Testy z języków obcych dla klas pierwszych.

1 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I

Od 1 do 8 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

2-17

Zajęcia integracyjne i reintegracyjne (1-2 dni dla klasy) – jeśli nie ma wycieczki

6 (poniedziałek)

Próbna matura z matematyki

13 (poniedziałek)

Dzień Patrona. Ślubowanie klas  pierwszych.

Prezentacje klas pierwszych.

16 (czwartek) do 29 (środa)

Salon Maturzystów

30 (czwartek)

Deklaracje wstępne uczniów klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK 2B

14 (czwartek)

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

29 (piątek)

Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach i dyrektorach VLO.

 

LISTOPAD 3A, 3B

1 (poniedziałek)

Wszystkich Świętych.

10 (środa)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

12 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

16 (wtorek)

Wystawienie zagrożeń w klasach

17 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami

24 (środa) do 26 (piątek)

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu2021.

30 (poniedziałek)

Andrzejki.

GRUDZIEŃ 3C

1- 22

Akcja – Prezent pod choinkę (promocja monografii Piątki)

6 (poniedziałek)

Mikołajki.

17 (piątek)

Wystawienie ocen śródrocznych.

22 (środa)

Klasowe i szkolne spotkania wigilijne.

22 (środa)

Zebrania z rodzicami

23 (czwartek) – 31(piątek)

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ  1A

1 (sobota)

Nowy Rok.

3 (poniedziałek)

Początek II półrocza.

 

Próbna matura z Nową Erą

6 (czwartek)

Trzech Króli.

7 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

22 (sobota)

Studniówka

LUTY 1B

31.01-13.02

Ferie zimowe

7 (poniedziałek)

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej (aktualizacja wniosków)

MARZEC 1C

14

Dzień liczby Pi

21 (poniedziałek)

Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń w klasach trzecich liceum

23  (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami klas trzecich. Konsultacje z nauczycielami

21-25

Tydzień Teatru i Języka Polskiego

 

Piątka dla Szczecina

KWIECIEŃ 1D

1-13

Festiwal Talentów

14 (czwartek) – 19 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna.

22 (piątek)

Wystawienie ocen w klasach maturalnych.

28 (czwartek)

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

29 (piątek)

Uroczystość Absolutorium klas trzecich liceum. -ok. 13.30 (PUM)

MAJ 2D

2 (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

3 (wtorek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

4 (środa)

9.00 Egzamin maturalny – język polski pp.

14.00 Egzamin maturalny – j. łaciński i kultura antyczna

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

5 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny -  matematyka pp.

14.00 Egzamin maturalny -historia muzyki

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

6 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny - j. angielski pp.

14.00 Egzamin maturalny – j. francuski/ j.włoski/j.hiszpański/j.niemiecki/j.rosyjski pp.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

6 (piątek)

Uzupełnienie i wydrukowanie arkuszy maturalnych klas 3 po gim. – rozliczenie dokumentacji

9 (poniedziałek)

9.00 Egzamin maturalny – dwujęzyczny i rozszerzony j. angielski

14.00 Egzamin maturalny - filozofia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

10 (wtorek)

9.00 Egzamin maturalny – język polski pr.

14.00 Egzamin maturalny -j. francuski pr.

10 (wtorek)

Wystawienie przewidywanych ocen i zagrożeń w klasach 1, 2 i 3 po SP

11 (środa)

9.00 Egzamin maturalny – matematyka pr.

14.00 Egzamin maturalny – j. hiszpański pr.

11 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

12 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny – biologia

14.00 Egzamin maturalny – j. rosyjski

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

13 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny – wos

14.00 Egzamin maturalny – j. niemiecki pr.

16 (poniedziałek)

9.00 Egzamin maturalny – chemia

14.00 Egzamin maturalny – j. włoski

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

17 (wtorek)

9.00 Egzamin maturalny – historia

14.00 Egzamin maturalny – j. mniejszości narodowych pp.

18 (środa)

9.00 Egzamin maturalny – geografia

14.00 Egzamin maturalny– j. mniejszości narodowych pr.

19 (czwartek)

9.00 Egzamin maturalny – fizyka

14.00 Egzamin maturalny – historia sztuki

20 (piątek)

9.00 Egzamin maturalny – informatyka

14.00 Egzamin maturalny – j. kaszubski/j. łemkowski

CZERWIEC 2C

1 (środa)

Dzień Sportu.

15 (środa)

Wystawienie ocen rocznych

16 (czwartek)

Boże Ciało.

17 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (projekt)

23 (czwartek)

Dzień gospodarczy.

24 (piątek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

LIPIEC

5 lipca (wtorek)

Wydawanie świadectw maturalnych

 

 

Statut Szkoły

pobierz Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

pobierz SPWP

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

pobierz WSDZ

 

 

Klasa

Profil

Wychowawca

1A

matematyczno-geograficzno, dwujęzyczny

 

1B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

 

1C

medyczny

 

1D

medyczny

 

1E

matematyczno-chemiczny

 

1F

matematyczno-fizyczny, dwujęzyczny

 

2A

matematyczno-geograficzno, dwujęzyczny

Arkadiusz Stępień

2B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Małgorzata Słotwińska

2C

medyczny

Beata Zollner

2D

matematyczno-chemiczny

Patrycja Jeziorowska

3A

ekonomiczno-prawny (mat-geo), dwujęzyczny

Justyna Wesołowska

3B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Natalia Kędzierska

3C

medyczny

Julita Kowalczyk

3D

medyczny

Sławomir Muzioł

4A

matematyczno-geograficzny, dwujęzyczny

Justyna Dunin-Wąsowicz

4B

matematyczno-fizyczno-informatyczny

Paweł Koprowicz

4C

medyczny (biol-chem-fiz)

Magdalena Kotfica

4D

medyczny (biol-chem)

Anna Kierzkowska-Stępkowska

Dyrektor szkoły:
Kinga Jankowska

Zastępcy:
Ewa Zakrzewska
Piotr Lisak

Dzień 1 września 1948 roku był dniem pierwszej inauguracji roku szkolnego w szkole, której obecna nazwa brzmi: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Tak więc "Piątka" ma już 70 lat.


W ciągu tych 70 lat naszym liceum kierowali:

Marian Królikowski (1948-1950)
Zastępcy:
Maria Wołczakowa (1948-1949)
Feliks Górka (1949)
Guta Epsztajn (1949-1950)

Zygmunt Ziółkowski (1951-1953)
Zastępcy:
Piotr Sadaj (1950-1952)
Edward Rolinger (1952)
Maria Bronikowska (1952-1953)

Maria Janiszewska (1953-1955)
Zastępcy:
Maria Białous (1953-1954)

Zofia Gabrysiak (1955-1959)
Zastępcy:
Edward Imiałek (1955-1957)
Jan Biegański (1955-1957)
Halina Zdancewicz (1957-1958)
Czesław Słuczanowski (1957 1960)
Kazimierz Machaj (1958-1959)

Kazimierz Machaj (1959-1967)
Zastępcy:
Jan Kujawa (1959-1961)
Halina Sztorc (1961-1966)
Eugenia Brzosko (1966-1967)

Zdzisław Zacha (1967-1974)
Zastępcy:
Halina Adamczyk (1967-1971)
Ludomir Król (1971-1974)

Ludomir Król (1974-1991)
Zastępcy:
Wanda Zarzycka (1974-1980)
Irena Romaniuk (1974-1986)

Maciej Muszyński (1991-2001)
Zastępcy:
Kazimiera Michalska (1986-1997)
Elżbieta Masojć (1997-1999)
Czesława Oleszczuk (1999-2001)

Hanna Bartnik (2001-2018)
Zastępcy:
Czesława Oleszczuk (2001-2003)
Janusz Jura (2003-2005)
Krystyna Domańska (2004 - 2008)
Zdzisława Gosławska (2006 - 2008)
Kinga Jankowska (2008 - 2018)
Piotr Lisak (2009 - 2018)

Kinga Jankowska (2018- )
Zastępcy:
Lilianna Chrzempka (2018-2019)
Piotr Lisak (2018- )
Ewa Zakrzewska (2019 - )

 

 

 

Scroll
×