Dyrektor
 • Kinga Jankowska
Wicedyrektorzy
 • Ewa Zakrzewska
 • Piotr Lisak
Pedagog
 • Lilianna Chrzempka
 • Maryla Raban
Język polski
 • Mirosława Chojnacka
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Kinga Jankowska
 • Elżbieta Kacperska
 • Ewa Piechota
 • Ewa Zakrzewska
Język angielski
 • Anna Kierzkowska-Stępkowska
 • Artur Knypiński
 • Barbara Moskowicz
 • Sławomir Muzioł
 • Tomasz Obiała
 • Magda Olech
 • Małgorzata Słotwińska
 • Agata Szubryt
Język niemiecki
 • Anna Kośkiewicz
 • Marzena Nowosad
 • Beata Zollner
 • Patrycja Jeziorowska
Matematyka
 • Izabela Fertała
 • Iwona Staniewska
 • Michał Szuman
 • Dawid Kędzierski
 • Natalia Kędzierska
 • Beata Szucka
 • Małgorzata Wieczorek
 • Dorota Majorkowska-Mech
Fizyka
 • Agnieszka Kraszewska
 • Lilianna Stochmal
Chemia
 • Magdalena Kotfica
 • Małgorzata Stańczyk - Dunaj
Biologia
 • Angelika Stańczyk
 • Iwona Świerczyńska
 • Joanna Jabłońska
Geografia
 • Katarzyna Kowalik
Informatyka
 • Beata Berdyńska
 • Krzysztof Makles
Historia / Wiedza o społeczeństwie
 • Halina Durajczyk
 • Piotr Lisak
 • Sławomir Muzioł
 • Agnieszka Szymańska
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Arkadiusz Stępień
Podstawy przedsiębiorczości
 • Beata Berdyńska
 • Katarzyna Kowalik
 • Jolanta Świderska
Wiedza o kulturze
 • Elżbieta Kacperska
 • Magdalena Olech
 • Mirosława Chojnacka
Realioznawstwo
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Tomasz Obiała
 • Sławomir Muzioł
 • Agata Szubryt
Wychowanie fizyczne
 • Paweł Koprowicz
 • Julita Kowalczyk
 • Marta Młynarczyk
 • Justyna Wesołowska
 • Arkadiusz Stępień
Religia
 • Agnieszka Szymańska
 • ks.  Michał Malek

    

Scroll
×