KALENDARZ ZSO Nr 1 w Szczecinie

Rok szkolny 2019/2020

 

dzień

wydarzenie

WRZESIEŃ  2A

 

2 (poniedziałek)

8.00 – msza św. w Katedrze rozpoczynająca rok szkolny.

9.15 – spotkanie wychowawców klas pierwszych z uczniami.

10.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

Po zakończeniu uroczystości - testy z języków obcych dla klas pierwszych.

3 (wtorek)

8.15 – 15.00 Integracja klas  pierwszych  (opracowanie 5 minutowego programu ślubowania) –

4 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

11 (środa)

Dzień Patrona.  Ślubowanie klas  pierwszych. Prezentacje klas.

15.00 Posiedzenie rady pedagogicznej.

16 (poniedziałek) – 21(sobota)

Festiwal Nauki.

19 (czwartek) – 20 (piątek)

Salon Maturzystów.

30 (piątek)

Deklaracje uczniów klas maturalnych.

 

Promocja monografii 70-lecia V LO

PAŹDZIERNIK 2E

 

14 (poniedziałek)

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23 (środa)

Posiedzenie rady pedagogicznej – pierwsze czytanie Statutu V LO

 

Piątka dla Szczecina – Bieg Charytatywny w ramach Godziny dla Szczecina Stowarzyszenia Polites.

31 (czwartek)

Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach i dyrektorach VLO.

LISTOPAD 1Cg, 1Ag

1 (piatek)

Wszystkich Świętych.

6 (środa)

Spotkanie zespołu wychowawczego.

17.00 Zebrania z rodzicami.

8 (piątek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 (poniedziałek)

Narodowe Świeto Niepodległości.

20 (środa) – 22(piątek)

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu2019.

27 (środa)

Posiedzenie rady pedagogicznej – Statut V LO

29 (piątek)

Andrzejki.

GRUDZIEŃ 1A, 1B

6 (piątek)

Mikołajki.

16 (poniedziałek)

Wystawienie zagrożeń w klasach.

18 (Środa)

Spotkanie zespołu wychowawczego.

17.00 Zebrania z rodzicami-konsultacje z nauczycielami.

20 (piątek)

Klasowe spotkania wigilijne. Jasełka.

23 (poniedziałek) – 31(wtorek)

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ 1C, 1D

1 (środa)

Nowy Rok.

2 (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

6 (poniedziałek)

Trzech Króli.

10 (piątek)

Studniówka

17 (piątek)

Wystawienie ocen śródrocznych.

20 (poniedziałek)

Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

21(wtorek)

Początek II półrocza

22 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

LUTY 2C

5 (środa)

Posiedzenie rady plenarnej.

7 (piątek)

Ostateczny termin dostarczenia deklaracji maturalnych i oświadczenia uczniów klas maturalnych o korzystaniu z dostosowań; aktualizacja wniosków dot. przedmiotów maturalnych.

10 (poniedziałek) – 21 (piątek)

Ferie  zimowe.

MARZEC 2D

16 (poniedziałek)

Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń w klasach trzecich liceum.

18  (środa)

Spotkanie zespołu wychowawczego.

17.00 Zebrania z rodzicami klas trzecich.

           Konsultacje z nauczycielami w pozostałych klasach.

 

Konkursy dla szkół podstawowych.

 

Festiwal Talentów.

KWIECIEŃ 2B

 

Dzień Otwarty Szkoły.

 

Rekolekcje Wielkopostne.

9 (czwartek) – 14 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna.

17 (piątek)

Wystawienie ocen w klasach maturalnych.

20  (poniedziałek)

Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas maturalnych.

24 (piątek)

Ostatni dzień nauki klas trzecich liceum

 27 (poniedziałek)

Uroczystość Absolutorium klas trzecich liceum

MAJ 1Bg

1 (piątek)

Święto Pracy.

4 (poniedziałek)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

5 (wtorek)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

6 (środa)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

7 (czwartek)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

8 (piątek)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

11 (poniedziałek)

Egzamin maturalny. Dzień bez zajęć dydaktycznych

18 (poniedziałek)

Wystawienie przewidywanych ocen i zagrożeń               w klasach

20 (środa)

Spotkanie zespołu wychowawczego.

17.00 Zebrania z rodzicami.

CZERWIEC 1Dg

1 (poniedziałek)

Dzień Sportu.

11 (czwartek)

Boże Ciało.

12 (piątek)

Dzień bez zajęć dydaktycznych

19 (piątek)

Wystawienie ocen końcoworocznych.

22 (poniedziałek)

Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna.

25 (czwartek)

Dzień gospodarczy.

26 (piątek)

9.00 Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Scroll
×