Uwaga kandydaci ubiegający się o pracę w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałąmi Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole zgodnie z RODO, oraz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w naszej szkole, należy zgłaszać do IOD lub sekretariatu szkoły.

      3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
 4. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

     4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

     5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

     6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

     7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

     8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

    10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

Dyrektor
 • Kinga Jankowska
Wicedyrektorzy
 • Ewa Zakrzewska
 • Piotr Lisak
Pedagog
 • Lilianna Chrzempka
 • Maryla Raban
Język polski
 • Mirosława Chojnacka
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Kinga Jankowska
 • Elżbieta Kacperska
 • Ewa Piechota
 • Ewa Zakrzewska
Język angielski
 • Anna Kierzkowska-Stępkowska
 • Artur Knypiński
 • Barbara Moskowicz
 • Sławomir Muzioł
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magda Olech
 • Małgorzata Słotwińska
 • Agata Szubryt
Język niemiecki
 • Anna Kośkiewicz
 • Marzena Nowosad
 • Beata Zollner
 • Patrycja Jeziorowska
 • Urszula Berlińska
Matematyka
 • Izabela Fertała
 • Iwona Staniewska
 • Michał Szuman
 • Dawid Kędzierski
 • Natalia Kędzierska
 • Beata Szucka
 • Małgorzata Wieczorek
Fizyka
 • Agnieszka Kraszewska
 • Lilianna Stochmal
Chemia
 • Magdalena Kotfica
 • Elżbieta Muzioł
 • Małgorzata Stańczyk - Dunaj
Biologia
 • Angelika Stańczyk
 • Iwona Świerczyńska
Geografia
 • Katarzyna Kowalik
Informatyka
 • Beata Berdyńska
 • Krzysztof Makles
Historia / Wiedza o społeczeństwie
 • Halina Durajczyk
 • Wojciech Gierczak
 • Piotr Lisak
 • Sławomir Muzioł
 • Agnieszka Szymańska
Edukacja dla bezpieczeństwa  
Podstawy przedsiębiorczości
 • Beata Berdyńska
 • Katarzyna Kowalik
 • Jolanta Świderska
Wiedza o kulturze
 • Elżbieta Kacperska
 • Magdalena Olech
 • Mirosława Chojnacka
Realioznawstwo
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sławomir Muzioł
Wychowanie fizyczne
 • Paweł Koprowicz
 • Julita Kowalczyk
 • Marta Młynarczyk
 • Justyna Wesołowska
 • Arkadiusz Stępień
Religia
 • Agnieszka Szymańska
 • ks.  Michał Malek

    

Sekretarz szkoły
mgr Barbara Rybińska

sekretariat
otwarty Pn - Pt 7:30 - 15:30

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Rodzice mogą wchodzić na teren placówki tylko po uprzednim umówieniu spotkania (nr kontaktowy: 914232802)

 

KALENDARZ V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Rok szkolny 2020/2021

dzień

wydarzenie

WRZESIEŃ  2 Bg i 2Dg

1 września (wtorek)

Według harmonogramu umieszczonego na stronie szkoły

2-3 (środa-czwartek)

Integracja klas  pierwszych  (opracowanie 5 minutowego programu ślubowania) – 8.15 – 15.00

2 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami

8 (wtorek)

Egzamin poprawkowy - matura

11 (piątek)

Dzień Patrona.  Ślubowanie klas  pierwszych. Prezentacje klas.

30 (środa)

Deklaracje uczniów klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK 2Ag i 2 Cg

14 (środa)

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

24 (sobota)

Piątka dla Szczecina – bieg charytatywny w ramach Godziny dla Szczecina Stowarzyszenia Polites.

21 (środa) – 23 (piątek)

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu2020.

30 (piątek)

Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach i dyrektorach VLO.

LISTOPAD 2C

1 (niedziela)

Wszystkich Świętych.

4 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

10 (wtorek)

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 (środa)

Narodowe Świeto Niepodległości

12 (czwartek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

13 (piątek)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

30 (poniedziałek)

Andrzejki.

GRUDZIEŃ 2A

4 (piątek)

Mikołajki.

7 (poniedziałek)

Wystawienie zagrożeń w klasach.

9 (Środa)

17.00 Zebrania z rodzicami-konsultacje z nauczycielami.

22 (wtorek)

Klasowe spotkania wigilijne. Jasełka.

23 (środa) – 31(czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ  1 D

1 (piątek)

Nowy Rok.

4 (poniedziałek) - 17 (piątek)

Ferie zimowe

22 (piątek)

Wystawienie ocen śródrocznych.

27 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

LUTY 1C

1 (poniedziałek)

Początek II półrocza

5 (piątek)

Studniówka

7 (niedziela) – termin zostanie ustalony po podaniu procedur przez Dyrektora CKE

Aktualizacja wniosków dot. przedmiotów maturalnych.

10 (środa)

Koniec procedury przyznawania dostosowań przez szkołę.

MARZEC 1B

22 (poniedziałek)

Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń w klasach trzecich liceum.

24  (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami klas trzecich. Konsultacje z nauczycielami w pozostałych klasach.

 

Konkursy dla szkół podstawowych.

 

Rekolekcje

KWIECIEŃ 1A

1 (czwartek) – 6 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

Dzień Otwarty Szkoły.

23 (piątek)

Wystawienie ocen w klasach maturalnych.

  Dzień Otwarty Szkoły

30 (piątek)

Uroczystość Absolutorium klas trzecich liceum.

MAJ 2B

3 (poniedziałek)

Święto Pracy.

4 (wtorek) – język polski

Egzamin maturalny.

5 (środa) - matematyka

Egzamin maturalny.

6 (czwartek) – j. angielski

Egzamin maturalny.

7 (piątek) – dwujęzyczny j.a i pr

Egzamin maturalny.

12 (środa) - biologia

Egzamin maturalny.

14 (piątek) - chemia

Egzamin maturalny.

17 (poniedziałek)

Wystawienie przewidywanych ocen i zagrożeń w klasach I i II

19 (środa)

17.00 Zebrania z rodzicami.

CZERWIEC 2D

1 (wtorek)

Dzień Sportu.

3 (czwartek)

Boże Ciało.

4 (piątek)

Dzień bez zajęć dydaktycznych

18 (piątek)

Wystawienie ocen końcoworocznych – klasy I i II

24 (czwartek)

Dzień gospodarczy.

25 (piątek)

9.00 Uroczystość zakończenia roku szkolnego.

5 lipca (poniedziałek)

Wydawanie świadectw maturalnych

 

Statut Szkoły

pobierz Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

pobierz SPWP

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

pobierz WSDZ

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiot Nauczyciel klasy
Religia
 • Agnieszka Szymańska
 • ks. Michał Malek
 • liceum
  aktualizacja 2020 
Etyka / Filozofia
 • Paweł Neumann - Karpiński
 • liceum
Język polski
 • Kinga Jankowska
 • Elżbieta Kacperska
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Mirosława Chojnacka
 • Ewa Piechota
 • Ewa Zakrzewska
WOK  
 • Elżbieta Kacperska
 • Justyna Dunin - Wąsowicz
 • Mirosława Chojnacka
Język angielski
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Agata Szubryt
 • Artur Knypiński
 • Anna Kierzkowska
 • Tomasz Obiała
 • Magdalena Olech
 • Sławomir Muzioł

Język angielski w mediach
Matematyka w języku angielskim
Przedmioty przyrodnicze w języku angielskim

 • Artur Knypiński
 • Magdalena Olech
 • Małgorzata Słotwińska
 • Sławomir Muzioł
Język niemiecki
 • Marzena Nowosad
 • Anna Kośkiewicz
 • Beata Zöllner
 • Patrycja Jeziorkowska
 • Urszula Berlińska
 • liceum 
  aktualizacja 2020     
Historia i WOS
 • Halina Durajczyk
 • Wojciech Gierczak
 • Piotr Lisak
 • Agnieszka Szymańska
 • Sławomir Muzioł
Biologia
 • Angelika Stańczyk
 • Iwona Świerczyńska
Chemia
 • Magdalena Kotfica
 • Elżbieta Muzioł
 • Małgorzata Stańczyk - Dunaj   
Fizyka
 • Lilianna Stochmal
 • Agnieszka Kraszewska
Matematyka
 • Izabela Fertała
 • Iwona Staniewska
 • Beata Szucka
 • Michał Szuman
 • Małgorzata Wieczorek
 • Dawid Kędzierski
 • Natalia Kędzierska
 • liceum 
  aktualizacja 2020   
Geografia
 • Katarzyna Kowalik
Informatyka - zakres podstawowy

 • Beata Berdyńska
Informatyka
 • Krzysztof Makles
Realioznawstwo  
 • Małgorzata Słotwińska
 • Barbara Moskowicz
 • Agata Szubryt
 • Artur Knypiński
 • Anna Kierzkowska
 • Tomasz Obiała
 • Magdalena Olech
 • Sławomir Muzioł
Podstawy przedsiębiorczości
 • Jolanta Świderska
 • Beata Berdyńska
 • liceum 2A, 2B
 • aktualizacja 2020          
 • liceum 2C, 2D 
 • aktualizacja 2020                         
Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
 •  Andrzej Dąbrowski
Przyroda
 • Katarzyna Kowalik
WF
 • Julita Kowalczyk
 • Marta Młynarczyk
 • Justyna Wesołowska
 • Paweł Koprowicz
 • Arkadiusz Stępień
KlasaProfilWychowawca
1A ekonomiczno-prawny (mat-geo), dwujęzyczny  Justyna Wesołowska
1B matematyczno-fizyczno-informatyczny  Natalia Kędzierska
1C medyczny  Julita Kowalczyk
1D medyczny  Sławomir Muzioł
2A matematyczno-geograficzno, dwujęzyczny  Justyna Dunin-Wąsowicz
2B matematyczno-fizyczno-informatyczny  Paweł Koprowicz
2C medyczny (biol-chem-fiz)  Magdalena Kotfica
2D medyczny (biol-chem)  Anna Kierzkowska-Stępkowska
2Ag matematyczno-geograficzno, dwujęzyczny  Mirosława Chojnacka
2Bg matematyczno-fizyczno-informatyczny  Lilianna Stochmal
2Cg medyczny (biol-chem-fiz)  Agnieszka Szymańska
2Dg medyczny (biol-chem)  Agata Szubryt
3A matematyczno-geograficzno, dwujęzyczny  Katarzyna Kowalik
3B matematyczno-fizyczno-informatyczny  Izabela Fertała
3C medyczny  Iwona Świerczyńska
3D medyczny  Angelika Stańczyk
3E humanistyczny, dwujęzyczny  Patrycja Jeziorowska

Dyrektor szkoły:
Kinga Jankowska

Zastępcy:
Ewa Zakrzewska
Piotr Lisak

Dzień 1 września 1948 roku był dniem pierwszej inauguracji roku szkolnego w szkole, której obecna nazwa brzmi: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Tak więc "Piątka" ma już 70 lat.


W ciągu tych 70 lat naszym liceum kierowali:

Marian Królikowski (1948-1950)
Zastępcy:
Maria Wołczakowa (1948-1949)
Feliks Górka (1949)
Guta Epsztajn (1949-1950)

Zygmunt Ziółkowski (1951-1953)
Zastępcy:
Piotr Sadaj (1950-1952)
Edward Rolinger (1952)
Maria Bronikowska (1952-1953)

Maria Janiszewska (1953-1955)
Zastępcy:
Maria Białous (1953-1954)

Zofia Gabrysiak (1955-1959)
Zastępcy:
Edward Imiałek (1955-1957)
Jan Biegański (1955-1957)
Halina Zdancewicz (1957-1958)
Czesław Słuczanowski (1957 1960)
Kazimierz Machaj (1958-1959)

Kazimierz Machaj (1959-1967)
Zastępcy:
Jan Kujawa (1959-1961)
Halina Sztorc (1961-1966)
Eugenia Brzosko (1966-1967)

Zdzisław Zacha (1967-1974)
Zastępcy:
Halina Adamczyk (1967-1971)
Ludomir Król (1971-1974)

Ludomir Król (1974-1991)
Zastępcy:
Wanda Zarzycka (1974-1980)
Irena Romaniuk (1974-1986)

Maciej Muszyński (1991-2001)
Zastępcy:
Kazimiera Michalska (1986-1997)
Elżbieta Masojć (1997-1999)
Czesława Oleszczuk (1999-2001)

Hanna Bartnik (2001-2018)
Zastępcy:
Czesława Oleszczuk (2001-2003)
Janusz Jura (2003-2005)
Krystyna Domańska (2004 - 2008)
Zdzisława Gosławska (2006 - 2008)
Kinga Jankowska (2008 - 2018)
Piotr Lisak (2009 - 2018)

Kinga Jankowska (2018- )
Zastępcy:
Lilianna Chrzempka (2018-2019)
Piotr Lisak (2018- )
Ewa Zakrzewska (2019 - )

 

 

 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka uczestniczy od 2013 roku w trzech projektach unijnych:

 1. Projekt "Piątka na szóstkę" realizowany we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 2. Projekt „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” realizowany we współpracy z Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”.
 3. Projekt „Nowoczesny nauczyciel” „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”. Realizatorem projektu z ramienia powiatu Miasto Szczecin jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-537 Szczecin
tel. 091 423 28 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.lo5.szczecin.pl

Dyrektor szkoły: mgr Kinga Jankowska
NIP: 851-28-36-941
Regon: 000222344


 

Autobusem:
53, 60, 67 - przystanek Ofiar Oświęcimia
51, 57, 87, 78, 63, 69, 82 - końcowy Kołłątaja (przy targowisku "Manhattan")

Tramwajem:
2, 3, 10, 12 - przystanek Odzieżowa

Scroll
×