Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie rok szkolny 2017/18


Pomoc socjalna dla uczniów zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin

 


Inna pomoc dla wszystkich uczniów ZSO Nr 1 w Szczecinie

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc z:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Rady Rodziców w szczególnie trudnych sytuacjach. (za pośrednictwem wychowawcy i pedagoga szkolnego).

Scroll
×