Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w V LO w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w październiku  2020 r.  będą wydawane w okresie od 1.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

z wyłączeniem dnia 14.10.2020 r. - Dnia Edukacji Narodowej

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 21 x 4,30 zł = 90,30 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. włącznie. Dzień 29 września jest ostatnim dniem wpłat.              

W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Karty obiadowe dla uczniów wpłacających na konto szkolne będą wydawane w klasach dnia  1 października 2020 r.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóźniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.

 

 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Numery polis:
2015/2016 - EDU-A/P 025541
2016/2017 - EDU-A/P 030244
2017/2018 - EDU-A/P 045019
2018/2019 - EDU-A/P 050519


Tryb postępowania powypadkowego w załączniku.

Druk zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku znajduje się w załączniku.

"Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS" w załączniku.

Koordynatorką szkolną jest Iwona Gajek.

Koordynatorką w firmie InterRisk jest Elżbieta Żochowska.

Na rachunek bankowy szkoły:

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Bank PKO BP Odział Szczecin

nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

można dokonywać następujących opłat:

 • za monografię (60 zł)
 • za obiady, z tytułem opłaty: obiady, nazwisko i imię ucznia, miesiąc, klasa;
 • za duplikat legitymacji szkolnej, w wysokości 9 zł, z tytułem opłaty: duplikat legitymacji, nazwisko i imię ucznia, klasa;
 • za duplikat świadectwa, w wysokości 26 zł, z tytułem opłaty: duplikat świadectwa, imię i nazwisko.

Szkolny Klub Wolontariusza na Facebook

Opiekunowie

 • Lilianna Chrzempka

skwJeśli

Jesteś uczniem naszej szkoły

 • Masz dużo dobrego serca i chcesz się  nim podzielić z innymi
 • Masz trochę wolnego czasu 
 • Chcesz się sprawdzić na polu pedagogiki, psychologii i socjologii
 • Chcesz zostać wolontariuszem

Zgłoś się do pedagoga: Lilianny Chrzempki gabinet obok szatni

 1. Program skierowany jest do młodzieży uczącej się w Gim Nr 46 i  VLO w ZSO Nr 1 w Szczecinie wyrażających chęć pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
 2. Celem programu jest:
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań i osobowości zgodnie z predyspozycjami,
  • kształtowanie u uczniów wrażliwości na przejawy cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwości,
  • zapoznanie uczniów z funkcjami instytucji powołanych do opieki i pomocy potrzebującym,
  • uświadomienie skali zjawiska we współczesnym świecie,
  • przybliżenie charakteru wolontariatu.
 3. Program powstał z uwagi na zainteresowanie uczniów niesieniem pomocy potrzebującym.
 4. Główny cel działalności SKW to patronat nad Domem Dziecka w Tanowie.

Informacje dla uczestników konkursów dla uczniów Szkół Podstawowych

 


Konkursy w roku szkolnym 2020/2021


ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Anglofan” 2020/2021

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2020/2021


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Anglofan Junior” 2020/2021

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2020/2021


 

PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Przyrodnik” 2020/2021

 ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2020/2021


Konkursy w roku szkolnym 2019/2020


 Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2019/2020


Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2018/2019


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2018/2019


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019

Zadania konkursowe

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019


Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2017/2018


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2017/2018


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018


Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2016/2017


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2016/2017

 

MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

 

Konkursy w roku szkolnym 2015/2016


ANGLOFAN

Pismo przewodnie

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2015/2016


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2015/2016


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016

Zadania

Klucz odpowiedzi

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016


Konkursy w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2014/2015


Konkursy w roku szkolnym 2013/2014


WYNIKI KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wyniki konkursu ANGLOFAN

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN

Wyniki konkursu PRZYRODNIK

 

 

 

Prowadzący

Nazwa koła 

Dzień i godzina

 Tomasz Obiała egzamin IELTS Czwartek 15:00-16:30
 Tomasz Obiała przygotowanie aplikacji na studia zagraniczne Poniedziałek 7:20, piątek 17:00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Rok szkolny 2019/2020

 

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania

 

Prowadzący

Dzień

Godzina

Berdyńska Beata

wtorek

15.00 - 15.45

Chojnacka Mirosława

środa/piątek

16.00 - 16.45/15.00 - 15.45

Dunin-Wąsowicz Justyna

poniedziałek

15.45 - 16:30

Durajczyk Halina

poniedziałek

7:20 - 8:05

Fertała Izabela

poniedziałek

15.55 - 16.40

Gierczak Wojciech

poniedziałek

15.45-16.30

Goździk Maciej ks.

poniedziałek

15.45-16.30

Jankowicz Halina

wtorek

16.00 - 16.45 ( 1 x w miesiącu )

Jankowska Kinga

wtorek

15:45-16:30

Jeziorowska Patrycja

poniedziałek

14:05-14:50

Jura Janusz

piątek

15:00-15:45

Kacperska Elżbieta

 

 

Kędzierska Natalia

środa

7:20-8:05

Kędzierski Dawid

 

 

Kierzkowska-Stępkowska Anna

piątek

7:20-8:05

Knypiński Artur

czwartek

15:00 - 15:45

Koprowicz Paweł

poniedziałek

16.00 - 16.45

Kotfica Magdalena

wtorek

15.00-15:45

Kośkiewicz Anna

wtorek

15:00-15:45

Kowalczyk Julita

środa

15.45-16.30

Kowalik Katarzyna 

środa

15:45- 16:30

Lisak Piotr

poniedziałek

15:45-16:30

Makles Krzysztof

 

 

Młynarczyk Marta

środa

14:00 - 14:45

Moskowicz Barbara

poniedziałek

15:00-15:45

Muzioł Elżbieta

środa

7:20 - 08:05

Muzioł Sławomir

środa

15:55-16:40

Nowosad Marzena

środa

15:00 - 15:45

Obiała Tomasz

Czwartek

7:20-8:05

Olech Magdalena

 

 

Perl Monika

wtorek

7:20-8:05

Piechota Ewa

środa

15.45-16.30

Raban Maryla

x

x

Słotwińska Małgorzata

czwartek

7:20-8:05

Stańczyk Angelika

środa 

08.05.2019 07:20

Stochmal Lilianna

środa

7:20-8:05

Szubryt Agata

poniedziałek

15:45-16:30

Szucka Beata

piątek

15:00-15:45

Szuman Michał

 

 

Szymańska Agnieszka

czwartek

15:45-16:30

Świderska Jolanta

poniedziałek

15:45-16:30

Świerczyńska Iwona

środa

16:00-16:45

Trzcińska Anna

x

x

Wesołowska Justyna

środa

14.00 -14.45

Wieczorek Małorzata

wtorek

7.20-8.05

Zakrzewska Ewa

poniedziałek

15:45-16:30

Scroll
×