Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w V LO w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w październiku  2020 r.  będą wydawane w okresie od 1.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

z wyłączeniem dnia 14.10.2020 r. - Dnia Edukacji Narodowej

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 21 x 4,30 zł = 90,30 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. włącznie. Dzień 29 września jest ostatnim dniem wpłat.              

W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Karty obiadowe dla uczniów wpłacających na konto szkolne będą wydawane w klasach dnia  1 października 2020 r.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóźniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.

 

 

Scroll
×