Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w V LO w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w miesiącu MARZEC 2020r. będą wydawane w okresie od 02.03.2020r. do 31.03.2020r.

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów w marcu 2020r wynosi: 22 x 4,30zł=94,60

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 24.02.2020r do 26.02.2020r w Sekretariacie Szkoły.

Wpłaty na konto bankowe  o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 należy dokonać w dniach od 24.02.2020r do 26.02.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz  ilość obiadów, z wyszczególnieniem dni w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóżniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.


Obiady w miesiącu LUTYM 2020r. będą wydawane w okresie od 03.02.2020r. do 07.02.2020r. oraz od 24.02.2020 do 28.02.2020r.

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów w lutym 2020r: 10 x 4,30zł=43,00

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 27.01.2020r do 29.01.2020r w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 27.01.2020r. do 29.01.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupowaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp.0 wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiścielub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóżniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.


Obiady w STYCZNIU 2020 r. będą wydawane w okresie od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w styczniu 2020 r.: 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 07.01.2020 r. do 09.01.2020 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

UWAGA: Wpłaty za obiady na rok 2020 mogą być realizowane tylko w roku 2020 !!!
Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 02.01.2020 r. do 09.01.2020 r.!
W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.


Obiady w GRUDNIU 2019 r. będą wydawane w okresie od 02.12.2019 r. do 19.12.2019 r. 

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w grudniu 2019 r.:  14 x 4,30 zł = 60,20 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 22.11.2019 r. do 26.11.2019 r. w Sekretariacie Szkoły. 

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 22.11.2019 r. do 26.11.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

W przypadku nadpłat za miesiąc poprzedni wpłaty należy pomniejszyć o stosowną ilość (wynikającą z ilości wyprowiantowań), co należy zaznaczyć w tytule przelewu.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. 

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania. 

UWAGA: Od miesiąca GRUDNIA 2019 obiady będą wydawane na podstawie listy zaprowiantowanych osób.


Obiady w LISTOPADZIE 2019 r. będą wydawane w okresie od 04.11.2019 r. do 08.11.2019 r. oraz od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w listopadzie 2019 r.: 19 x 4,30 zł = 81,70 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 21.10.2019 r. do 24.10.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 21.10.2019 r. do 24.10.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach od 29 do 31 października 2019 r. w czasie przerw (08:05-08:15, 09:00-09:10, 09:55-10:05 i 10:50-11:00) na stołówce, a po godz. 11:15 w pokoju nr 20.


Obiady w PAŹDZIERNIKU 2019 r. będą wydawane w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w październiku 2019 r.:  22 x 4,30 zł = 94,60 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 23.09.2019 r. do 25.09.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

UWAGA: Zmiana konta i nazwy szkoły - od dnia 1 września 2019 szkoła ma nazwę: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 23.09.2019 r. do 25.09.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach od 26 do 30 września 2019 r. czasie przerw (08:05-08:15, 09:00-09:10 i 09:55-10:05) na stołówce, a po godz. 10:15 w pokoju nr 20.

 


Obiady we WRZEŚNIU 2019 r. będą wydawane w okresie od 9.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów we wrześniu 2019 r. : 16 x 4,30 zł = 68,80 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 3.09.2019 r. do 5.09.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.


UWAGA: Zmiana konta i nazwy szkoły - od dnia 1 września 2019 szkoła ma nazwę: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 3.09.2019 r. do 5.09.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.


Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach 6 i 9 września 2019 r. w godz. 9.00 – 10.00 na stołówce.


Obiady w miesiącu CZERWIEC 2019r. będą wydawane w okresie od 03.06.2019r. do 18.06.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu CZERWIEC 2019 : 12 x 4,30 zł = 51,60 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc CZERWIEC 2019 przyjmowane będą od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r.


Obiady w miesiącu MAJ 2019r. będą wydawane w okresie od 09.05.2019r. do 31.05.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MAJ 2019 : 17 x 4,30 zł = 73,10 zł

UWAGA: Przy wpłatach należy uwzględniać ilość niewykorzystanych obiadów w miesiącu KWIETNIU 2019 !!! Lista osób oraz ilości niewykorzystanych obiadów przez poszczególne osoby znajdują się w pokoju nr 20 u Kierownika Gospodarczego ( tel. 91 423 28 02 wew. 18 ).

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MAJ 2019 przyjmowane będą od 09.05.2019r. do 10.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły. Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 06.05.2019r. do 10.05.2019 r !!!

 


Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 18 x 4,30 zł = 77,40 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2019 przyjmowane będą od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. !!!

UWAGA ZMIANA TERMINÓW I ILOŚCI OBIADÓW W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2019

W związku z odbywającymi się egzaminami gimnazjalnymi w okresie od 10 do 12 kwietnia 2019r. nie będzie w tych dniach obiadów.

Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą więc wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 09.04.2019r. , od 15.04.2019 do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł


Obiady w miesiącu MARZEC 2019r. będą dostępne w okresie od 04.03.2019r. do 29.03.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MARZEC 2019 : 20 x 4,30 zł = 86 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MARZEC 2019 przyjmowane będą od 25.02.2019r. do 27.02.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 22.02.2019r. do 27.02.2019 r. !!!


Obiady w miesiącu STYCZEŃ 2019r. będą dostępne w okresie od 07.01.2019r. do 25.01.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu STYCZEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2019 przyjmowane będą od 02.01.2019r. do 04.01.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 02.01.2019r. do 03.01.2019 r. !!!

Opłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2019 należy dokonywać w miesiącu styczniu 2019 roku.

Informacja dotyczy zarówno wpłat gotówkowych w Sekretariacie Szkoły jak i przelewów na konto bankowe szkoły.


 

Scroll
×