Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w V LO w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w miesiącu MARZEC 2020r. będą wydawane w okresie od 02.03.2020r. do 31.03.2020r.

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów w marcu 2020r wynosi: 22 x 4,30zł=94,60

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 24.02.2020r do 26.02.2020r w Sekretariacie Szkoły.

Wpłaty na konto bankowe  o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 należy dokonać w dniach od 24.02.2020r do 26.02.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz  ilość obiadów, z wyszczególnieniem dni w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóżniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.


Obiady w miesiącu LUTYM 2020r. będą wydawane w okresie od 03.02.2020r. do 07.02.2020r. oraz od 24.02.2020 do 28.02.2020r.

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów w lutym 2020r: 10 x 4,30zł=43,00

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 27.01.2020r do 29.01.2020r w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 27.01.2020r. do 29.01.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupowaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp.0 wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiścielub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóżniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.


Obiady w STYCZNIU 2020 r. będą wydawane w okresie od 13.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w styczniu 2020 r.: 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 07.01.2020 r. do 09.01.2020 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

UWAGA: Wpłaty za obiady na rok 2020 mogą być realizowane tylko w roku 2020 !!!
Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 02.01.2020 r. do 09.01.2020 r.!
W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.


Obiady w GRUDNIU 2019 r. będą wydawane w okresie od 02.12.2019 r. do 19.12.2019 r. 

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w grudniu 2019 r.:  14 x 4,30 zł = 60,20 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 22.11.2019 r. do 26.11.2019 r. w Sekretariacie Szkoły. 

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 22.11.2019 r. do 26.11.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki. 

W przypadku nadpłat za miesiąc poprzedni wpłaty należy pomniejszyć o stosowną ilość (wynikającą z ilości wyprowiantowań), co należy zaznaczyć w tytule przelewu.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. 

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania. 

UWAGA: Od miesiąca GRUDNIA 2019 obiady będą wydawane na podstawie listy zaprowiantowanych osób.


Obiady w LISTOPADZIE 2019 r. będą wydawane w okresie od 04.11.2019 r. do 08.11.2019 r. oraz od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w listopadzie 2019 r.: 19 x 4,30 zł = 81,70 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 21.10.2019 r. do 24.10.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 21.10.2019 r. do 24.10.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach od 29 do 31 października 2019 r. w czasie przerw (08:05-08:15, 09:00-09:10, 09:55-10:05 i 10:50-11:00) na stołówce, a po godz. 11:15 w pokoju nr 20.


Obiady w PAŹDZIERNIKU 2019 r. będą wydawane w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w październiku 2019 r.:  22 x 4,30 zł = 94,60 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 23.09.2019 r. do 25.09.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

UWAGA: Zmiana konta i nazwy szkoły - od dnia 1 września 2019 szkoła ma nazwę: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 23.09.2019 r. do 25.09.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach od 26 do 30 września 2019 r. czasie przerw (08:05-08:15, 09:00-09:10 i 09:55-10:05) na stołówce, a po godz. 10:15 w pokoju nr 20.

 


Obiady we WRZEŚNIU 2019 r. będą wydawane w okresie od 9.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów we wrześniu 2019 r. : 16 x 4,30 zł = 68,80 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 3.09.2019 r. do 5.09.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.


UWAGA: Zmiana konta i nazwy szkoły - od dnia 1 września 2019 szkoła ma nazwę: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 3.09.2019 r. do 5.09.2019 r.! W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.


Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

Karty obiadowe będą wydawane w dniach 6 i 9 września 2019 r. w godz. 9.00 – 10.00 na stołówce.


Obiady w miesiącu CZERWIEC 2019r. będą wydawane w okresie od 03.06.2019r. do 18.06.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu CZERWIEC 2019 : 12 x 4,30 zł = 51,60 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc CZERWIEC 2019 przyjmowane będą od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r.


Obiady w miesiącu MAJ 2019r. będą wydawane w okresie od 09.05.2019r. do 31.05.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MAJ 2019 : 17 x 4,30 zł = 73,10 zł

UWAGA: Przy wpłatach należy uwzględniać ilość niewykorzystanych obiadów w miesiącu KWIETNIU 2019 !!! Lista osób oraz ilości niewykorzystanych obiadów przez poszczególne osoby znajdują się w pokoju nr 20 u Kierownika Gospodarczego ( tel. 91 423 28 02 wew. 18 ).

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MAJ 2019 przyjmowane będą od 09.05.2019r. do 10.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły. Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 06.05.2019r. do 10.05.2019 r !!!

 


Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 18 x 4,30 zł = 77,40 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2019 przyjmowane będą od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. !!!

UWAGA ZMIANA TERMINÓW I ILOŚCI OBIADÓW W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2019

W związku z odbywającymi się egzaminami gimnazjalnymi w okresie od 10 do 12 kwietnia 2019r. nie będzie w tych dniach obiadów.

Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą więc wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 09.04.2019r. , od 15.04.2019 do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł


Obiady w miesiącu MARZEC 2019r. będą dostępne w okresie od 04.03.2019r. do 29.03.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MARZEC 2019 : 20 x 4,30 zł = 86 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MARZEC 2019 przyjmowane będą od 25.02.2019r. do 27.02.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 22.02.2019r. do 27.02.2019 r. !!!


Obiady w miesiącu STYCZEŃ 2019r. będą dostępne w okresie od 07.01.2019r. do 25.01.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu STYCZEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2019 przyjmowane będą od 02.01.2019r. do 04.01.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 02.01.2019r. do 03.01.2019 r. !!!

Opłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2019 należy dokonywać w miesiącu styczniu 2019 roku.

Informacja dotyczy zarówno wpłat gotówkowych w Sekretariacie Szkoły jak i przelewów na konto bankowe szkoły.


 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Numery polis:
2015/2016 - EDU-A/P 025541
2016/2017 - EDU-A/P 030244
2017/2018 - EDU-A/P 045019
2018/2019 - EDU-A/P 050519


Tryb postępowania powypadkowego w załączniku.

Druk zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku znajduje się w załączniku.

"Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS" w załączniku.

Koordynatorką szkolną jest Iwona Gajek.

Koordynatorką w firmie InterRisk jest Elżbieta Żochowska.

Na rachunek bankowy szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie

Bank PKO BP Odział Szczecin

nr 02 1020 4795 0000 9502 0278 5475

można dokonywać następujących opłat:

 • za obiady, z tytułem opłaty: obiady, nazwisko i imię ucznia, miesiąc, klasa;
 • za duplikat legitymacji szkolnej, w wysokości 9 zł, z tytułem opłaty: duplikat legitymacji, nazwisko i imię ucznia, klasa;
 • za duplikat świadectwa, w wysokości 26 zł, z tytułem opłaty: duplikat świadectwa, imię i nazwisko.


Szkolny Klub Wolontariusza na Facebook

Opiekunowie

 • Lilianna Chrzempka

skwJeśli

Jesteś uczniem naszej szkoły

 • Masz dużo dobrego serca i chcesz się  nim podzielić z innymi
 • Masz trochę wolnego czasu 
 • Chcesz się sprawdzić na polu pedagogiki, psychologii i socjologii
 • Chcesz zostać wolontariuszem

Zgłoś się do pedagoga: Lilianny Chrzempki gabinet obok szatni

 1. Program skierowany jest do młodzieży uczącej się w Gim Nr 46 i  VLO w ZSO Nr 1 w Szczecinie wyrażających chęć pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
 2. Celem programu jest:
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań i osobowości zgodnie z predyspozycjami,
  • kształtowanie u uczniów wrażliwości na przejawy cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwości,
  • zapoznanie uczniów z funkcjami instytucji powołanych do opieki i pomocy potrzebującym,
  • uświadomienie skali zjawiska we współczesnym świecie,
  • przybliżenie charakteru wolontariatu.
 3. Program powstał z uwagi na zainteresowanie uczniów niesieniem pomocy potrzebującym.
 4. Główny cel działalności SKW to patronat nad Domem Dziecka w Tanowie.

Informacje dla uczestników konkursów dla uczniów Szkół Podstawowych

 


Konkursy w roku szkolnym 2019/2020


 Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2019/2020


Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2018/2019


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2018/2019


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019

Zadania konkursowe

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019


Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2017/2018


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2017/2018


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018


Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2016/2017


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2016/2017

 

MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

 

Konkursy w roku szkolnym 2015/2016


ANGLOFAN

Pismo przewodnie

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2015/2016


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2015/2016


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016

Zadania

Klucz odpowiedzi

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016


Konkursy w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2014/2015


Konkursy w roku szkolnym 2013/2014


WYNIKI KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wyniki konkursu ANGLOFAN

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN

Wyniki konkursu PRZYRODNIK

 

 

 

Prowadzący

Nazwa koła 

Dzień i godzina

Tomasz Obiała

IELTS + academic English

Czwartek 7:20-8:05

Tomasz Obiała

Przygotowanie aplikacji na studia zagraniczne

Środa 16:00-17:30 (1x w miesiącu)

Patrycja Jeziorowska

IPN dla kl 2E

Czwartek 15:05-15:45

Patrycja Jeziorowska

IPN dla ucz. 3D

Poniedziałek 14:05-14:50

Natalia Kędzierska

Koło matematyczne dla uczniów klas I (po szkole podstawowej)

Poniedziałek 7:20-8:05

Grażyna Michałkiewicz

Koło języka rosyjskiego                                                                                do ustalenia

Czwartek 15:05-15:45

Beata Szucka

Koło matematyczne dla uczniów klas I (po gimnazjum)

Piątek 14:05-14:50

Lilianna Stochmal

Koło fizyczne

wtorek 15:00-15:45

Iwona Świerczyńska

Medyk z Piątki kl. 3D

 

Iwona Świerczyńska

Medyk z Piątki kl. 2C

 

Anna Iga Trzcińska

Koło recytatorskie

środa 16:00-17:00

Elżbieta Muzioł Koło chemiczne dla klas pierwszych piątek 7:20-8:05
     
     

Rok szkolny 2019/2020

 

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania

 

Prowadzący

Dzień

Godzina

Berdyńska Beata

wtorek

15.00 - 15.45

Chojnacka Mirosława

środa/piątek

16.00 - 16.45/15.00 - 15.45

Dunin-Wąsowicz Justyna

poniedziałek

15.45 - 16:30

Durajczyk Halina

poniedziałek

7:20 - 8:05

Fertała Izabela

poniedziałek

15.55 - 16.40

Gierczak Wojciech

poniedziałek

15.45-16.30

Goździk Maciej ks.

poniedziałek

15.45-16.30

Jankowicz Halina

wtorek

16.00 - 16.45 ( 1 x w miesiącu )

Jankowska Kinga

wtorek

15:45-16:30

Jeziorowska Patrycja

poniedziałek

14:05-14:50

Jura Janusz

piątek

15:00-15:45

Kacperska Elżbieta

 

 

Kędzierska Natalia

środa

7:20-8:05

Kędzierski Dawid

 

 

Kierzkowska-Stępkowska Anna

piątek

7:20-8:05

Knypiński Artur

czwartek

15:00 - 15:45

Koprowicz Paweł

poniedziałek

16.00 - 16.45

Kotfica Magdalena

wtorek

15.00-15:45

Kośkiewicz Anna

wtorek

15:00-15:45

Kowalczyk Julita

środa

15.45-16.30

Kowalik Katarzyna 

środa

15:45- 16:30

Lisak Piotr

poniedziałek

15:45-16:30

Makles Krzysztof

 

 

Młynarczyk Marta

środa

14:00 - 14:45

Moskowicz Barbara

poniedziałek

15:00-15:45

Muzioł Elżbieta

środa

7:20 - 08:05

Muzioł Sławomir

środa

15:55-16:40

Nowosad Marzena

środa

15:00 - 15:45

Obiała Tomasz

Czwartek

7:20-8:05

Olech Magdalena

 

 

Perl Monika

wtorek

7:20-8:05

Piechota Ewa

środa

15.45-16.30

Raban Maryla

x

x

Słotwińska Małgorzata

czwartek

7:20-8:05

Stańczyk Angelika

środa 

08.05.2019 07:20

Stochmal Lilianna

środa

7:20-8:05

Szubryt Agata

poniedziałek

15:45-16:30

Szucka Beata

piątek

15:00-15:45

Szuman Michał

 

 

Szymańska Agnieszka

czwartek

15:45-16:30

Świderska Jolanta

poniedziałek

15:45-16:30

Świerczyńska Iwona

środa

16:00-16:45

Trzcińska Anna

x

x

Wesołowska Justyna

środa

14.00 -14.45

Wieczorek Małorzata

wtorek

7.20-8.05

Zakrzewska Ewa

poniedziałek

15:45-16:30

Scroll
×