Projekt   

Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z realizacją przez naszą Szkołę projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest zniwelowanie negatywnego i zauważalnego wpływu nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną młodzieży serdecznie zapraszamy naszych Uczniów na organizowane w ramach tego projektu zajęcia. Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w:

- w warsztatach mających na celu kształcenie umiejętności uczenia, w warsztatach poświęconych kształceniu kompetencji społeczno-emocjonalnych,

- w indywidualnych poradach i konsultacjach,

- zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Nasz udział w projekcie to odpowiedź na duże zapotrzebowanie młodych ludzi.

WAŻNE: wszystkie wymienione powyżej zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, czyli terapeutów i psychologów również w sobotę😊

Zapraszam serdecznie

Kinga Jankowska


 

Szeroka oferta zajęć spowodowała, że działania projektowe okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Zaproponowane formy spotkały się z dużą aprobatą i zaangażowaniem społeczności VLO. Uczniowie realizują się i  w formach indywidualnych, i w grupowych.

W proponowanych zajęciach wzięło udział już ponad 200 uczniów naszej szkoły. W maju zakończyły się zajęcia z informatyki.

razem

Efekty spotkań


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkolnej społeczności proponujemy w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

 1. Pierwsza pomoc psychologiczna

Warsztaty adresowane do osób, które nie są specjalistami od zdrowia psychicznego, ale chcą nauczyć się wspierać innych w kryzysie. Będą to spotkania poświęcone takim zagadnieniom jak towarzyszenie w trudnych momentach życiowych, empatyczne słuchanie, instytucje wspierające osoby w kryzysach.

 1. Psychologiczne aspekty pracy z ludźmi

Warsztaty poświęcone będą wyzwaniom, jakie wiążą się z pracą z ludźmi, w szczególności w odniesieniu do zawodów medycznych. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: profilaktyka wypalenia zawodowego, znaczenie empatii w kontakcie z pacjentem, asertywność i strategie rozmowy z pacjentem.

 1. Ból i stres - aspekty psychologiczne i fizjologiczne

Warsztaty poświęcone zostaną bólowi i stresowi. W czasie ich trwania uczestnicy dowiedzą się: Co to znaczy, że kogoś coś boli? Gdzie odczuwamy ból istnienia? Jak silny ból może znieść człowiek? Jak stres wpływa na ludzkie ciało? Czy można przyzwyczaić się do stresu? Czy istnieje dobry i zły stres? Jak radzić sobie ze stresem?

 1. Warsztaty z pisania:

Warsztaty prozatorskie – opowiadania, bajki, bajki terapeutyczne

Nasza wyobraźnia często podsuwa nam pomysły, które mogą stać się pięknymi historiami. Te warsztaty adresowane są do osób, które chciałyby zacząć lub pogłębić pracę nad własną twórczością prozatorską. Omówione zostaną kwestie związane z podstawowymi elementami fabuły (kreacja świata, bohaterowie i konflikty między nimi), a także zagadnienia strukturalne, związane ze stosowaniem tropów i motywów (podróż bohatera, trzy akty, konflikty tragiczne). Ponadto dowiecie się, jak  stworzyć bajkę terapeutyczną i komu może się ona przydać.

Pisanie prac naukowych - wprowadzenie w warsztat naukowca

Jak wybrać temat badania? Jaką strukturę nadać pracy, jak ją najlepiej zaplanować? Jak stawiać hipotezy, argumentować i wyciągać poprawne wnioski? Jak formułować odniesienia, tworzyć przypisy i bibliografię? Tego wszystkiego dowiecie się na warsztatach z pisania prac naukowych.

 1. Warsztaty komunikacyjne z uwzględnieniem sztuki wystąpień publicznych

Czy tego chcemy czy nie, autoprezentacja stanowi umiejętność, z której korzystamy każdego dnia, a czasem to właśnie ona decyduje o sukcesie w realizacji naszych zamiarów. Na tych spotkaniach dowiecie się, jak przygotować się do publicznego zabierania głosu, jakie znaczenie mają gestykulacja i mowa ciała oraz jak zwięźle i przekonująco wypowiadać swoje myśli. Omówione zostaną elementy komunikacji i autoprezentacji przydatne zarówno dla osób, które chcą zawodowo występować przed innymi, jak i tych, które chcą tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

 1. Spotkania filmowo-dyskusyjne.

Są filmy, które trzeba zobaczyć. Spotkania filmowo-dyskusyjne to propozycja zgłębienia klasyków kina oraz niszowych tytułów, które mogą zachęcić do refleksji i ciekawych rozmów na ważne tematy.

Przykładowe filmy: Skazani na Shawshank, Lista Schindlera, Zielona Mila, Pianista, Aida, Whiplash, Joker, Dyktator, Lot nad Kukułczym Gniazdem, Green Book, Pianista, V jak Vendetta, Cudowny Chłopak, Pożegnanie z Afryką, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Rzeź, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Wybór Zofii, Opowieść podręcznej, Zimna Wojna, Bogowie, Imię Róży, Gwiezdny Pył

 1. Społeczne wyzwania filozofii - człowieczeństwo wobec totalitaryzmów, wojny i pandemii

Spotkania będą miały formę dyskusji nad najważniejszymi tekstami dotyczącymi wyzwań, z jakimi nasze człowieczeństwo zmaga się w mrocznej współczesności. Liczni autorzy zastanawiali się bowiem nad kondycją ludzką w kontekście tragedii, zbrodni i wojen, które wciąż nas nawiedzają. Wybrane teksty autorów takich jak Hanna Arendt, Zygmunt Bauman, Timothy Snyder czy Noah Yuval Harari posłużą nam za pomoc w zrozumieniu jak można być człowiekiem w obliczu otaczającego nas zła.

 1. Klub gier analogowych

Granie w gry planszowe i karciane może służyć nie tylko rozrywce, ale również może stanowić źródło wiedzy, integracji i rozwijających doświadczeń. Spotkania z planszówkami i stanowią zaproszenie do przygody z ciekawymi tytułami jak „Dixit”, „This War of Mine”, „Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie”, czy „Magnaci – gra o Rzeczpospolitą”.

 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Numery polis:
2015/2016 - EDU-A/P 025541
2016/2017 - EDU-A/P 030244
2017/2018 - EDU-A/P 045019
2018/2019 - EDU-A/P 050519


Tryb postępowania powypadkowego w załączniku.

Druk zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku znajduje się w załączniku.

"Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS" w załączniku.

Koordynatorką szkolną jest Iwona Gajek.

Koordynatorką w firmie InterRisk jest Elżbieta Żochowska.

Na rachunek bankowy szkoły:

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Bank PKO BP Odział Szczecin

nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

można dokonywać następujących opłat:

 • za monografię (60 zł)
 • za obiady, z tytułem opłaty: obiady, nazwisko i imię ucznia, miesiąc, klasa;
 • za duplikat legitymacji szkolnej, w wysokości 9 zł, z tytułem opłaty: duplikat legitymacji, nazwisko i imię ucznia, klasa;
 • za duplikat świadectwa, w wysokości 26 zł, z tytułem opłaty: duplikat świadectwa, imię i nazwisko.

Szkolny Klub Wolontariusza na Facebook

Opiekunowie

 • Justyna Wesołowska

skwJeśli

Jesteś uczniem naszej szkoły

 • Masz dużo dobrego serca i chcesz się  nim podzielić z innymi
 • Masz trochę wolnego czasu 
 • Chcesz się sprawdzić na polu pedagogiki, psychologii i socjologii
 • Chcesz zostać wolontariuszem


 1. Program skierowany jest do młodzieży uczącej się w Szczecinie wyrażających chęć pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
 2. Celem programu jest:
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań i osobowości zgodnie z predyspozycjami,
  • kształtowanie u uczniów wrażliwości na przejawy cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwości,
  • zapoznanie uczniów z funkcjami instytucji powołanych do opieki i pomocy potrzebującym,
  • uświadomienie skali zjawiska we współczesnym świecie,
  • przybliżenie charakteru wolontariatu.
 3. Program powstał z uwagi na zainteresowanie uczniów niesieniem pomocy potrzebującym.

Informacje dla uczestników konkursów dla uczniów Szkół Podstawowych

 

 


Konkursy w roku szkolnym 2021/2022


XII edycja konkursów "Anglofan" i "Przyrodnik" została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

XII edycja konkursu "Anglofan" i III edycja konkursu "Anglofan Junior" zostały objęte patronatem wydawnictwa Pearson.

herbPearsonLogo Horizontal Blk RGB

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2021/2022


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2021/2022


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2021/2022


Konkursy w roku szkolnym 2020/2021


ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Anglofan” 2020/2021

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2020/2021


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Anglofan Junior” 2020/2021

ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2020/2021


 

PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Przyrodnik” 2020/2021

 ZGŁOSZENIA

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2020/2021

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2020/2021


Konkursy w roku szkolnym 2019/2020


 Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2019/2020


ANGLOFAN JUNIOR

Regulamin konkursu ANGLOFAN JUNIOR

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu ANGLOFAN JUNIOR w roku szkolnym 2019/2020


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2019/2020

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2019/2020


Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2018/2019


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2018/2019


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019

Zadania konkursowe

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019


Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2017/2018


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2017/2018


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018


Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2016/2017


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2016/2017

 

MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

 

Konkursy w roku szkolnym 2015/2016


ANGLOFAN

Pismo przewodnie

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2015/2016


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2015/2016


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016

Zadania

Klucz odpowiedzi

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016


Konkursy w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2014/2015


Konkursy w roku szkolnym 2013/2014


WYNIKI KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wyniki konkursu ANGLOFAN

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN

Wyniki konkursu PRZYRODNIK

 

 

 

Prowadzący

Nazwa koła 

Dzień i godzina

 Tomasz Obiała egzamin IELTS Czwartek 15:00-16:30
 Tomasz Obiała przygotowanie aplikacji na studia zagraniczne Poniedziałek 7:20, piątek 17:00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Scroll
×