"Powstanie Styczniowe w malarstwie polskim" opracowanie I. Gajek

Powstanie Styczniowe


Regulamin czytelni

 • Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu, z wyjątkiem CD ROM-ów i płyt DVD oraz czasopism.
 • Obowiązkiem osoby korzystającej z zasobów czytelni jest wpisanie się do zeszytu czytelni.
 • Każdy czytelnik może korzystać z komputerów po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem.
 • Uczniowie mogą korzystać z TV i magnetowidu tylko pod opieką nauczyciela.
 • Zabrania się wynoszenia telewizora i magnetowidu poza czytelnię.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem, dlatego nie udostępniamy ich do kserowania.
 • W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych

 efs

W naszej szkole od 2005 roku funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Jego powstanie jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską ( Europejski Fundusz Społeczny- EFS).

ICIM zostało wyposażone w cztery stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka) oraz multimedialne oprogramowanie edukacyjne. Zasady korzystania z ICIM określa poniższy regulamin.

Regulamin multimedialnego centrum informacyjnego

 • Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 • Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 • Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina , numer stanowiska i temat poszukiwań).
 • Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 • Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 • Z nagrywarki CD-ROM, skanera, drukarki może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • W wyjątkowych przypadkach stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 • Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
 • Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.
 • W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 • Wykorzystywanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 • Korzystanie z drukarki jest możliwe dla celów dydaktycznych jedynie za zgodą bibliotekarza po uprzednim zaopatrzeniu we własny papier.
 • W SCI obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

Scroll
×