Zbiory

W naszych zasobach znajduje się ponad 33 tys. woluminów książek opracowanych i udostępnianych na samodzielnym stanowisku komputerowym – „MOL Optivum” - z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Gromadzimy:

  • lektury, literaturę piękną, naukową i popularnonaukową, literaturę pedagogiczną
  • czasopisma: Charaktery, Cogito, Mówią Wieki, Newsweek, Perspektywy, Aura, Eko i My, Psychologia w szkole, czasopisma pedagogiczne
  • zbiory specjalne: filmy VHS, płyty CD i DVD, taśmy magnetofonowe.

KATALOGI:

Program „MOL Optivum” tworzy katalogi:
  • katalog alfabetyczny
  • katalog tytułowy
  • katalog przedmiotowy
Każdy opis bibliograficzny jest przygotowany zgodnie z odpowiednią normą opisu bibliograficznego, a sporządzony w ten sposób opis uzupełniony o hasła przedmiotowe i UKD.

Scroll
×