Zadania ogólne biblioteki

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji, w tym – do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji, wdraża do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, w tym multimediów.

Biblioteka szkolna jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i systemu biblioteczno-informacyjnego resortu oświaty i wychowania. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

Bibliotekarze zakończyli budowę bazy danych w programie MOL. Dzięki komputeryzacji zbiorów biblioteki powstała możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej.

wypozyczalnia

Regulamin wypożyczalni

  1. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek do domu na okres 2 tygodni oraz kasety audio i wideo, DVD na okres 3 dni.
  2. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie.
  4. Wypożyczone książki i inne dokumenty należy zwrócić przed końcem roku szkolnego.
  5. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
  6. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych.
  7. Czytelnik ma dostęp do zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

Scroll
×