ZBIORY

W naszych zasobach znajduje się około 20 tysięcy woluminów książek opracowanych i udostępnianych na samodzielnym stanowisku komputerowym – „MOL Optivum” - z wykorzystaniem kodów kreskowych.

GROMADZIMY:

  • lektury, literaturę piękną, naukową i popularnonaukową, literaturę psychologicznopedagogiczną, filozoficzną
  • czasopisma związane z dziedzinami wiedzy, społeczne, psychologiczne
  • zbiory specjalne: filmy VHS, płyty CD i DVD

KATALOGI:

Program „MOL Optivum” tworzy katalogi:

  • katalog alfabetyczny
  • katalog tytułowy
  • katalog przedmiotowy

Każdy opis bibliograficzny jest przygotowany zgodnie z normą opisu bibliograficznego oraz uzupełniony o hasła przedmiotowe i UKD.

Scroll
×