Bardzo prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą egzaminów ustnych dostępną na stornie OKE w Poznaniu:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5614,kto_moze_przystapic_do_egzaminu_maturalnego_w_czesci_ustnej_w_2020_r..htm

 

Zaktualizowany harmonogram egzaminów:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020_aktualizacja.pdf

 

Bardzo prosimy zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/

 

Zaktualizowana informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020_aktualizacja.pdf

 

Szczegółowe wytyczne organizacji egzaminu w VLO będą wysłane przez e-dziennik za kilka dni.

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Zmiany w kalendarzu V LO w Szczecinie z powodu ograniczenia funkcjonowania szkoły (od 12 marca do 26 czerwca 2020 r.)
 
 
 
 1. Marzec – odwołanie „Festiwalu Talentów”
 2. Marzec, kwiecień, maj i czerwiec – odwołanie przydziału imprez w poszczególnych miesiącach (dotyczy w kolejności klasy – 2D, 2B, 1Bg, 1Dg)
 3. Marzec – odwołanie Akcji „Daj włos”
 4. Kwiecień – odwołanie promocji monografii w Książnicy Pomorskiej
 5. Kwiecień – odwołanie rekolekcji wielkopostnych
 6. Kwiecień – odwołanie/przeniesienie Absolutorium dla uczniów klas III
 7. Maj – przeniesienie egzaminu maturalnego i odwołanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
 8. 1 czerwca (poniedziałek) br. – odwołanie Dnia Sportu
 9. 8 czerwca (poniedziałek) br. – egzamin maturalny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 10. 9 czerwca (wtorek) br. – egzamin maturalny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 11. 10 czerwca (środa) br. – egzaminy maturalny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 12. 11 czerwca (czwartek) br. – Boże Ciało (dzień wolny)
 13. 12 czerwca (piątek) br. – dzień bez egzaminu maturalnego i bez zajęć dydaktycznych
 14. 25 czerwca (czwartek) br. – odwołanie dnia gospodarczego
Szanowni Państwo!
W związku z przełożonym terminem egzaminu ósmoklasisty wznowimy kursy od 23 maja br. i prawdopodobnie będą to transmisje live na portalu Facebook lub inny tryb nauczania online, o szczegółach poinformujemy na stronie Bractwa i mailowo do 20 maja. Spotkania będą się odbywały według harmonogramu:
9 -10.30 JA 
11-12.30 JP 
13-14.30 matematyka 
w dniach: 23 maja (JA), 30.05, 6.06 i 13.06 JA, JP i M.
Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie w tej niecodziennej sytuacji.
Pozdrawiam
Prezes BMP
Mirosława Chojnacka
W imieniu Dyrekcji Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli zapraszamy Państwa na zebranie zorganizowane w formie online w dniu 20 maja br. o godzinie 17.00. Głównym tematem zebrania będą informacje nt. kształcenia na odległość.
 
Szczegóły na temat organizacji spotkania otrzymaliście Państwo w komunikatorze w i-dzienniku.
 
Zapraszamy!
 

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.),nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W myśl § 11b ust. 2 - 3 ww. Rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem zostaną zamieszczone na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „Dokumenty” natychmiast po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.

Uczniowie klas 3 V LO w Szczecinie z powodu panującej pandemii

Czytaj więcej...

Scroll
×