Drodzy Rodzice,
 
w imieniu Dyrekcji Szkoły i Nauczycieli zapraszamy Państwa na zebranie zorganizowane w formie online w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 17.00. Szczegółowe informacje zostały przesłanie na Librusie.

W piątek 29 października 2021 r. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał umowę patronacką z V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Bardzo cieszymy się na owocną współpracę, szczególnie w oddziałach dwujęzycznych. Koordynatorem projektu w Piątce jest nauczycielka języka angielskiego, pani Barbara Moskowicz.

1  2  3  4 
📣 Ruszają zapisy na Xu 2021❗️
😁 Zapraszamy do rejestracji na: https://forms.gle/oprZedPC97gnbtF97
❗️ Szczegóły nt. Xu2021 na stronie: https://www.facebook.com/vlo.xu
 
 
247631809_3100233836912231_6493784836249527027_n.png

Ogłoszenie

Sprzedaż obiadów w listopadzie 2021 r.

(oprócz dni 1, 11 oraz 12 listopada)

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 25.10 do 27.10.2021 r.

Kwota za obiady odwołane w październiku  z powodu nieobecności zostaną Państwu zwrócone na konto bankowe, w związku z powyższym proszę wpłacać określoną przez nas kwotę na listopad, nie odliczając tym samym nieobecności z października 2021 r.

  • Wpłat na listopad proszę dokonywać od 10 do 27.10 2021 r. obiady wydawane od 2.11.2021 r. – wtorek (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 19 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 123,50 zł).
  • Wpłaty dokonane 10.2021 r. – obiady będą wydawane od 3.11.21
    – środa (18 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 117,00 zł).
  • Wpłaty dokonane 10.2021 r. – obiady będą wydawane 3 dni robocze od daty dokonania przelewu – obiady wydawane będą od 4.11.2021 r. – czwartek (17 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 110,50 zł).

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę, imię
i nazwisko dziecka
oraz ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15.00 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Z wielką radością i nieskrywanym wzruszeniem mamy przyjemność poinformować, że absolwent "piątki" Arnold Kowalski, w piątek 15. października 2021 obronił rozprawę doktorską "zatytułowaną "Wzrost meromorficznych powierzchni minimalnych i krzywych całkowitych", uzyskują tym samym stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Obroniona dysertacja została ponadto wyróżniona, w docenieniu osiągnięć naukowych Arnolda.

Panie Doktorze życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych, w szczególności odkrycia wielu wspaniałych twierdzeń matematycznych.

Sprzedaż obiadów za październik 2021r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 27. do 29.09.2021

Kwota za obiady odwołane w miesiącu wrzesień  z powodu nieobecności zostaną Państwu zwrócone na konto bankowe, w związku z powyższym proszę wpłacać określoną przez Nas kwotę na miesiąc październik, nie odliczając tym samym nieobecności z miesiąca wrzesień 2021r

  • Wpłaty na miesiąc październik proszę dokonywać od 27.09 do 29.09 2021r. - obiady wydawane od 01.10.2021 r.- piątek  (ilość dni w m-cu * koszt obiadu = 21 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 136,50 zł)
  • Wpłaty dokonane 30.09.2021r.  - obiady będą wydawane od 04.10.21 - poniedziałek - (20 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 130,00 zł)
  • Wpłaty dokonane 01.10.2021 - obiady  będą wydawane 3  dni robocze od daty dokonania przelewu -obiady wydawane będą od 05.10.2021 r.- wtorek (19 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 123,50 zł)

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając imię i nazwisko dziecka,  klasę i ewentualnie dni kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnacje z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia)

Scroll
×