W imieniu Dyrekcji Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli zapraszamy Państwa na zebranie zorganizowane w formie online w dniu 20 maja br. o godzinie 17.00. Głównym tematem zebrania będą informacje nt. kształcenia na odległość.
 
Szczegóły na temat organizacji spotkania otrzymaliście Państwo w komunikatorze w i-dzienniku.
 
Zapraszamy!
 

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.),nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W myśl § 11b ust. 2 - 3 ww. Rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem zostaną zamieszczone na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „Dokumenty” natychmiast po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.

Uczniowie klas 3 V LO w Szczecinie z powodu panującej pandemii

Czytaj więcej...

🔥Chcesz poznać społeczność uczniowską "Piątki", dowiedzieć się o nowych profilach i zadać nurtujące pytania?

📌Dołącz do wydarzenia i bez wychodzenia z domu oglądaj #VLOnline! Szczegóły w filmie na fanpage'u Samorządu Uczniowskiego: VLOg - Poznaj Piątkę

 

 zdj.png

Dziewczyny na Politechniki

Informacja dla Uczniów klas III i ich Rodziców,
 
Dyrekcja Szkoły informuje, że nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzić będą fakultety przygotowujące absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie do egzaminu maturalnego.

Scroll
×