Od dzisiaj ruszają zapisy na kursy dla młodzieży szkół podstawowych przygotowujące do egzaminów po 8 klasie. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce BMP:

https://bractwo.lo5.szczecin.pl/zapisy

Zapraszamy!

Szanowni rodzice i uczniowie.

Zamieszczamy odnośniki do instrukcji, w jaki sposób logować się do dziennika elektronicznego:

 

https://pe.szczecin.pl/chapter_201233.asp

https://pe.szczecin.pl/chapter_201489.asp

 

Zasady przyznawania pomocy socjalnej

dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

rok szkolny 2020/21

  1. Uczniowie zamieszkujący w Gminie Szczecin i pochodzący z rodzin o dochodzie na jedną osobę w rodzinie do 528,- zł netto mogą ubiegać się o stypendium socjalne (złożenie wniosku do 15. 09. 2020 r.                 Szczegółowe informacje i wniosek dostępne na stronie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) - uczniowie zamieszkujący w innych  gminach składają wnioski w Urzędzie danej Gminy
  2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o otrzymanie Wyprawki szkolnej .
  3. Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny (złożenie wniosku nie później niż 2m-ce po zdarzeniu).
  4. Uczniowie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc z Rady Rodziców* (dofinansowanie do podręczników, wycieczek szkolnych, itp.) – po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy lub pedagoga.
  5. Uczniowie pochodzący z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości sfinansowania obiadów poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej (zgłoszenie do właściwego OPS).

*obowiązuje procedura:

wniosek skierowany do Rady Rodziców osoby zainteresowanej musi być zaopiniowany przez wychowawcę i pedagoga (w przypadku wniosku wychowawcy jedynie pedagoga) i musi być złożony w sekretariacie szkoły - do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły.

UWAGA WAŻNE INFORMACJE O WPŁATACH ZA OBIADY.

Obiady w miesiącu Wrzesień 2020r. będą wydawane w okresie od 07.09.2020r. do 30.09.2020r.

Koszt całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 18 x 4,30zł = 77,40

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 02.09.2020r. do 04.09.2020r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 02.09.2020r. do 04.09.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupowaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp. wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02 najpóźniej  do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

 

Zapraszamy do działu O SZKOLE. Znajduje się tam najnowsze KALENDARIUM na obecny rok szkolny.

Serdecznie zapraszamy Rodziców Uczniów klas pierwszych na Zebranie, które odbędzie się w środę 2 września 2020r. o godz. 17:00 w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

Zebrania dla Rodziców Uczniów klas drugich i trzecich odbędą się online na platformie TEAMS w środę 2 września 2020r. o godz. 17:00.

Scroll
×