Szanowni Państwo!

Od dziś wnioski o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są do pobrania ze strony szkoły, zakładka Dla Pracowników / Komisja Socjalna.

 • Obiady w miesiącu czerwcu  2021 r.  będą wydawane w okresie od 01.06.2021 r. do 23.06.2021 r. z wyłączeniem dni 03-04 czerwca 2021 r.
 • Koszt całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 15 x 4,30zł = 64,50 zł.
 • Wpłaty można dokonać tylko i wyłącznie w dniach 24.05.2021r do 26.05.2021r przelewem na konto bankowe 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 (prosimy wpłacać tylko kwotę pełną bez zaokrągleń).
 • Dzień 26 maja 2021 r. (środa) jest ostatnim dniem wpłat, wpłaty po tym terminie zostaną z powrotem odesłane na konto.
 • Karty obiadowe dla uczniów będą wydawane w klasach dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek).
 • W tytule płatności należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, ilość posiłków z wyszczególnieniem dni w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.
 • Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp. wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02 najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania).

 

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

                                                                                                            Dziękujemy i zapraszamy

Od 17 maja 2021 r. rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Szczegóły składania wniosku: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa

Szanowni Rodzice,


W imieniu Dyrekcji Szkoły i Nauczycieli zapraszamy Państwa na zebranie zorganizowane w formie online w dniu 19 maja 2021 r.

Informacje szczegółowe zostały przesłane przez e-dziennik Librus.

Drodzy uczestnicy konkursów kierowanych do uczniów szkół podstawowych, drodzy nauczyciele - opiekunowie.

 Nastąpiła zmiana terminu odbioru dyplomów, nagród i listów gratulacyjnych.

Zapraszamy Państwa do sekretariatu naszej szkoły od wtorku,
18. maja 2021 roku,
w godzinach  pracy naszej szkoły.

Uczniowie V LO!

Aby ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce (z wyjątkiem konkursów artystycznych i sportowych) należy wysłać wychowawcom poniższe dokumenty. Termin nasyłania mija 17 maja 2021 r. o godz. 20.00.

 1. Wypełniony wniosek: od najważniejszych osiągnięć, podając imię i nazwisko, pełne nazwy konkursów olimpiad oraz organizatorów. Wniosek należy wysłać w wersji WORD
 2. Zeskanowane kopie dyplomów lub kopie zaświadczeń organizatora przeprowadzającego konkurs: muszą zawierać pełną nazwę i datę konkursu, nazwisko i imię ucznia, pieczątki organizatora, podpis organizatora (wysłać w wersji PDF)
 3. Klauzulę RODO – własnoręcznie podpisaną przez ucznia (pełnoletniego) lub rodzica (wysłać w wersji PDF)

Dodatkowe informacje:

W przypadku udziału w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia. Nie podlegają punktacji wszystkie etapy tego samego konkursu. W przypadku konkursów wielosesyjnych należy podać jedną, najlepszą sesję. Kolejne sesje tego samego konkursu nie podlegają ocenie.

Załączniki:

 1. Wniosek
 2. Klauzula RODO
 3. Uchwała Rady Miasta

 

Załączniki do pobrania

Scroll
×