KOMUNIKAT – W SPRAWIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 2023

 

Uczniowie V LO, którzy mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce (z wyjątkiem konkursów artystycznych i sportowych)

 

do 15 maja 2023 r. do godz. 20.00 muszą wychowawcom klas przysłać (proszę dokładnie zapoznać się z wymaganiami!!!):

  1. Wypełniony wniosek: od najważniejszych osiągnięć, podając imię i nazwisko, pełne nazwy konkursów olimpiad oraz organizatorów. Wniosek należy wysłać w wersji WORDowskiej
  1. Zeskanowane kopie dyplomów lub kopie zaświadczeń organizatora przeprowadzającego konkurs: muszą zawierać pełną nazwę i datę konkursu, nazwisko i imię ucznia, pieczątki organizatora, podpis organizatora (wysłać w wersji PDF)
  1. Klauzulę RODO – podpisaną przez ucznia (pełnoletniego) lub rodzica (wysłać w wersji PDF)

Dodatkowe informacje:

W przypadku udziału w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia. Nie podlegają punktacji wszystkie etapy tego samego konkursu. W przypadku konkursów wielosesyjnych należy podać jedną, najlepszą sesję. Kolejne sesje tego samego konkursu nie podlegają ocenie.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Klauzula RODO
  3. Uchwała Rady Miasta

Scroll
×