Ogłoszenie Uczniowie


Sprzedaż obiadów maj 2023 r.


Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:


27 1020 4795 0000 9002 0421 2916
Wpłaty na maj proszę dokonywać od 25.04 do 28.04.2023 r.


(ilość dni w mies.*koszt obiadu = 14dni x 7,00 zł = 98,00 zł kwota do wpłaty.


Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty wyłącznie w określone dni.


W przypadku nieobecności rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie Intendentowi szkoły w danym dniu do godz.15.00 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia)


Nr Tel: 91 423 28 02 wew. 15

Scroll
×