Sprzedaż obiadów kwiecień 2023 r.


Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:
27 1020 4795 0000 9002 0421 2916


- Wpłaty na kwiecień proszę dokonywać od 27.03 do 30.03.2023 r.

(ilość dni w mies.*koszt obiadu = 15dni x 7,00 zł = 105,00 zł kwota do wpłaty.


- Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty wyłącznie w określone dni.


- W przypadku nieobecności rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie Intendentowi szkoły w danym dniu do godz.15.00 (obiad
zostaje odliczony od następnego dnia) nr tel: 91 423 28 02 wew.15

Scroll
×