Uwaga  Uczniowie!

Sprzedaż obiadów listopad 2022 r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum  Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 25.10 do 28.10.2022 r.

  • Wpłaty na listopad proszę dokonywać  (ilość dni w mies. * koszt obiadu =  20 dni x 7,00 zł = kwota do wpłaty

140,00 zł).

  • Wpłaty dokonane 31.10.2022 r.  - obiady będą wydawane od   03.11.2022 – czwartek- (19 dni x 7,00 zł koszt obiadu = kwota do wpłaty 133,00zł).

          Proszę dokonywać wpłat za posiłki szkolne wyłącznie we wskazanym      okresie.

  Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę ,imię i    nazwisko dziecka,  i ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Intendentowi Szkoły w danym dniu do godz.15.00, (obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Nr Tel:91 423 28 02 wew.15

Scroll
×