Sprzedaż obiadów wrzesień 2022 r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 02.09 do 06.09.2022 r.

Wpłaty na wrzesień prosimy dokonywać - (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 18 dni x 7,00 zł = kwota do wpłaty 126,00 zł).

Wpłaty dokonane 07.09.2022 r. - obiady będą wydawane od 8.09.2022 – czwartek- (17 dni x 7,00 zł koszt obiadu = kwota do wpłaty 119,00zł).

Prosimy dokonywać wpłat za posiłki szkolne wyłącznie we wskazanym okresie.

Prosimy wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę ,imię i nazwisko dziecka, i ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Intendentowi

Szkoły w danym dniu do godz. 15.00

Nr tel.: 91 423 28 02 wew.15

(obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

 

Scroll
×