Sprzedaż obiadów w czerwcu 2022 r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 25.05 do 30.05.2022 r.

  • Wpłaty na czerwiec proszę dokonywać od 05 do 30.05.2022 r.  
  • (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 14 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 91,00 zł).
  • Wpłaty dokonane 05.2022 r.  - obiady będą wydawane od 02.06.2022 – czwartek - (13 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 84,50 zł).

Obiady w czerwcu zaczynają się od 01 czerwca i trwają do 22 czerwca 2022r.włącznie.( bez 16,17,23 czerwca)

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty wyłącznie w określone dni.

  • W przypadku nieobecności rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15.00

(obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Scroll
×