3

12.01.2022 r. odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia palcówek oświatowych i edukacyjnych przed wtargnięciem osób obcych na teren szkoły. Omówiono podstawy prawa karnego, pojęcia osoby małoletniej i nieletniej w postępowaniu karnym oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się w sieci internetowej. Przekazano uczniom wiadomości o czyhających w sieci zagrożeniach. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze opisali strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz charakterystykę zawodu Policjanta oraz piony i zadania poszczególnych wydziałów Policji.

Scroll
×