Ogłoszenie

Sprzedaż obiadów w styczniu 2022 r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 10.01 do 14.01.2022 r.

Posiłki w styczniu wydawane będą od dnia 17.01.2022 r.

  • Wpłaty na styczeń proszę dokonywać od 01 do 13.01.2022 r. - obiady wydawane od 17.01.2022 r.- poniedziałek  (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 10 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 65,00 zł).
  • Wpłaty dokonane 14.01.2022 r.  - obiady będą wydawane od 18.01.2022 – wtorek - (9 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 58,50 zł).

    Proszę dokonywać wpłat za posiłki szkolne wyłącznie we wskazanym okresie.

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę ,imię i nazwisko dziecka,  i ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15.00

(obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Scroll
×