Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z realizacją przez naszą Szkołę projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest zniwelowanie negatywnego i zauważalnego wpływu nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną młodzieży serdecznie zapraszamy naszych Uczniów na organizowane w ramach tego projektu zajęcia. Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w:

- w warsztatach mających na celu kształcenie umiejętności uczenia, w warsztatach poświęconych kształceniu kompetencji społeczno-emocjonalnych,

- w indywidualnych poradach i konsultacjach

WAŻNE: wszystkie wymienione powyżej zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, czyli terapeutów i psychologów również w sobotę:

- zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

Nasz udział w projekcie to odpowiedź na duże zapotrzebowanie młodych ludzi.

Zapraszam serdecznie

Kinga Jankowska

Scroll
×