Ogłoszenie

Sprzedaż obiadów w listopadzie 2021 r.

(oprócz dni 1, 11 oraz 12 listopada)

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 25.10 do 27.10.2021 r.

Kwota za obiady odwołane w październiku  z powodu nieobecności zostaną Państwu zwrócone na konto bankowe, w związku z powyższym proszę wpłacać określoną przez nas kwotę na listopad, nie odliczając tym samym nieobecności z października 2021 r.

  • Wpłat na listopad proszę dokonywać od 10 do 27.10 2021 r. obiady wydawane od 2.11.2021 r. – wtorek (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 19 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 123,50 zł).
  • Wpłaty dokonane 10.2021 r. – obiady będą wydawane od 3.11.21
    – środa (18 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 117,00 zł).
  • Wpłaty dokonane 10.2021 r. – obiady będą wydawane 3 dni robocze od daty dokonania przelewu – obiady wydawane będą od 4.11.2021 r. – czwartek (17 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 110,50 zł).

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę, imię
i nazwisko dziecka
oraz ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15.00 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Scroll
×