Sprzedaż obiadów za październik 2021r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 27. do 29.09.2021

Kwota za obiady odwołane w miesiącu wrzesień  z powodu nieobecności zostaną Państwu zwrócone na konto bankowe, w związku z powyższym proszę wpłacać określoną przez Nas kwotę na miesiąc październik, nie odliczając tym samym nieobecności z miesiąca wrzesień 2021r

  • Wpłaty na miesiąc październik proszę dokonywać od 27.09 do 29.09 2021r. - obiady wydawane od 01.10.2021 r.- piątek  (ilość dni w m-cu * koszt obiadu = 21 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 136,50 zł)
  • Wpłaty dokonane 30.09.2021r.  - obiady będą wydawane od 04.10.21 - poniedziałek - (20 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 130,00 zł)
  • Wpłaty dokonane 01.10.2021 - obiady  będą wydawane 3  dni robocze od daty dokonania przelewu -obiady wydawane będą od 05.10.2021 r.- wtorek (19 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 123,50 zł)

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając imię i nazwisko dziecka,  klasę i ewentualnie dni kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnacje z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia)

Scroll
×