Ogłoszenie

Sprzedaż obiadów za wrzesień 2021r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 08.09. do 10.09.2021

  • Wpłaty na miesiąc wrzesień proszę dokonywać od 09 do 10.09 2021r. - obiady wydawane od 15.09.2021 r.- środa  (ilość dni w m-cu * koszt obiadu = 12 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 78,00 zł)
  • Wpłaty dokonane 13.09 2020r.  - obiady będą wydawane od 16.09.21 - czwartek - (11 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 71,50 zł)
  • Wpłaty dokonane 14.09.2021 - obiady  będą wydawane 3  dni robocze od daty dokonania przelewu -obiady wydawane będą od 17.09.2021 r.- piątek (10 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 65,00 zł)

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając imię i nazwisko dziecka,  klasę i ewentualnie dni kiedy dziecko nie je obiadów.

  • Karty obiadowe dla uczniów rozdaje wychowawca klasy
  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnacje z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15 (obiad zostaje odliczony od następnego dnia)

Scroll
×