• Obiady w miesiącu czerwcu  2021 r.  będą wydawane w okresie od 01.06.2021 r. do 23.06.2021 r. z wyłączeniem dni 03-04 czerwca 2021 r.
  • Koszt całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 15 x 4,30zł = 64,50 zł.
  • Wpłaty można dokonać tylko i wyłącznie w dniach 24.05.2021r do 26.05.2021r przelewem na konto bankowe 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 (prosimy wpłacać tylko kwotę pełną bez zaokrągleń).
  • Dzień 26 maja 2021 r. (środa) jest ostatnim dniem wpłat, wpłaty po tym terminie zostaną z powrotem odesłane na konto.
  • Karty obiadowe dla uczniów będą wydawane w klasach dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek).
  • W tytule płatności należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, ilość posiłków z wyszczególnieniem dni w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.
  • Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp. wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02 najpóźniej do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania).

 

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

                                                                                                            Dziękujemy i zapraszamy

Scroll
×