UWAGA WAŻNE INFORMACJE O WPŁATACH ZA OBIADY.

Obiady w miesiącu Wrzesień 2020r. będą wydawane w okresie od 07.09.2020r. do 30.09.2020r.

Koszt całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 18 x 4,30zł = 77,40

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 02.09.2020r. do 04.09.2020r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 02.09.2020r. do 04.09.2020r. W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupowaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (min: choroba, wycieczka szkolna itp. wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02 najpóźniej  do godz. 8:30 w dniu wyprowiantowania.

 

Scroll
×