Komunikat – zawieszenie zajęć
 
  • Od dnia 12 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone (przez ok. dwa tygodnie). 
  • Prosimy o śledzenie informacji przysłanych przez komunikator na e-dzienniku oraz zamieszczonych na facebooku szkoły - dotyczących zaistniałej sytuacji.
  • Przypominamy, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uczniowie są zobligowani do wykonywania poleceń/zadań opracowanych przez nauczycieli. Czas wolny od zajęć dydaktycznych należy wykorzystać na pracę własną.  
  • Apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). 
  • Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Scroll
×