Plan lekcji klas obowiązujący od 3.09.2019r. znajduje się TUTAJ

 

W planie stosujemy pierwsze litery nazw przedmiotów oraz następujące skróty:

JAM - język angielski w mediach

real - realioznawstwo krajów anglojęzycznych

CE - creative English

pp - podstawy przedsiębiorczości

gzw - godzina wychowawcza

wok - wiedza o kulturze

Scroll
×