➡️ Wyniki rekrutacji do V LO zostaną podane w piątek (5 lipca 2019r.) o godz. 12:00.
📌 Szkoła nie udziela informacji telefonicznie/mailowo
❗️Kandydaci do klas pierwszych pamiętajcie o potwierdzeniu woli nauki w V LO poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwo i wynik egzaminu) oraz o karcie zdrowia i 3 zdjęciach.

KOMISJA REKRUTACYJNA PRACUJE W GODZINACH 900 DO 1500

sala 14 –szkoła ponadgimnazjalna

sala 15 szkoła ponadpodstawowa

Scroll
×