3

12.01.2022 r. odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia palcówek oświatowych i edukacyjnych przed wtargnięciem osób obcych na teren szkoły. Omówiono podstawy prawa karnego, pojęcia osoby małoletniej i nieletniej w postępowaniu karnym oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się w sieci internetowej. Przekazano uczniom wiadomości o czyhających w sieci zagrożeniach. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze opisali strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz charakterystykę zawodu Policjanta oraz piony i zadania poszczególnych wydziałów Policji.

ZŁOTA TARCZA dla Piątki

12 stycznia 2022 r. po raz dwudziesty czwarty miesięcznik "Perspektywy" ogłosił Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących.

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie w Rankingu maturalnym zajęło 73 miejsce w Polsce.

W Rankingu liceów zajęliśmy 78 miejsce w Polsce.

Dziękujemy Nauczycielom - Mistrzom i Absolwentom A.D. 2021.

Kryteria rankingu: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych(45%), sukcesy w olimpiadach (25%).

W rankingu uwzględniono 1256 szkół z tzw. kryterium wejścia:maturę zdawało co najmniej 12 maturzystów, wyniki średnie z języka polskiego i matematyki w części obowiązkowej były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Ogłoszenie

Sprzedaż obiadów w styczniu 2022 r.

Sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie przelewem na konto V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

27 1020 4795 0000 9002 0421 2916

Wpłat można dokonywać od 10.01 do 14.01.2022 r.

Posiłki w styczniu wydawane będą od dnia 17.01.2022 r.

  • Wpłaty na styczeń proszę dokonywać od 01 do 13.01.2022 r. - obiady wydawane od 17.01.2022 r.- poniedziałek  (ilość dni w mies. * koszt obiadu = 10 dni x 6,50 = kwota do wpłaty 65,00 zł).
  • Wpłaty dokonane 14.01.2022 r.  - obiady będą wydawane od 18.01.2022 – wtorek - (9 dni x 6,50 koszt obiadu = kwota do wpłaty 58,50 zł).

    Proszę dokonywać wpłat za posiłki szkolne wyłącznie we wskazanym okresie.

Proszę wpłacać dokładnie odliczone kwoty, podając klasę ,imię i nazwisko dziecka,  i ewentualnie dni, kiedy dziecko nie je obiadów.

  • W przypadku nieobecności ucznia rezygnację z obiadu należy zgłosić telefonicznie w Sekretariacie Szkoły w danym dniu do godz.15.00

(obiad zostaje odliczony od następnego dnia).

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.
Niech Miłość płynąca z Małego Żłóbka uleczy wszystkie smutki i rany.
Niech da odwagę do podejmowania nowych wyzwań.
Niech da rozwagę do szukania dróg szczęścia.
Niech pomoże wybrać to, co w życiu najważniejsze.

Kinga Jankowska
dyrektor

 

page-1.jpeg

Dnia 26.11.2021r. odbyła się pierwsza edycji wydarzenia o nazwie Noc Anglistów. Zostało ono zorganizowane przez 10 uniwersytetów z różnych miast Polski. Korzystając z bogatego wachlarza dostępnych form, nasi uczniowie uczestniczyli w ramach patronatu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w wykładach i prezentacjach przygotowanych przez szczecińską anglistykę. Piątkowiczom szczególnie spodobały się prezentacje dr Barbary Braid Nineteenth-century (serial) killers in literature and film – a grisly overview, dr Joanny Witkowskiej Royal duties – what do the British monarchy members do? oraz Murder, homicide, manslaughter? Warsztaty z angielskiego słownictwa prawniczego przeprowadzone przez dr hab. Katarzynę Jaworską Biskup. 


 

 Zrzut ekranu 2021-12-22 o 20.54.03.png

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora V LO w Szczecinie nr 33/2021 szkoła jest nieczynna w dniach 24.12.2021 oraz 7.01.2022

 

 

 

Zrzut ekranu 2021-12-20 o 15.55.02.png

 

 

 

Scroll
×