Obiady w październiku  2020 r.  będą wydawane w okresie od 1.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

z wyłączeniem dnia 14.10.2020 r. - Dnia Edukacji Narodowej

Koszt  całomiesięcznego obiadu dla uczniów wynosi: 21 x 4,30 zł = 90,30 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane będą od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przy uiszczeniu opłaty za obiady należy podać liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto o nr 27 1020 4795 0000 9002 0421 2916 od 25.09.2020 r. do 29.09.2020 r. włącznie. Dzień 29 września jest ostatnim dniem wpłat.              

W tytule płatności za obiady należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, wykupywaną liczbę obiadów oraz dni, w których uczeń nie będzie korzystał ze stołówki.

Karty obiadowe dla uczniów wpłacających na konto szkolne będą wydawane w klasach dnia  1 października 2020 r.

Prosimy o uregulowanie należności zgodnie z powyższą informacją.

Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie ucznia należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 423 28 02  najpóźniej  do godz. 8:30  w dniu wyprowiantowania.

 💡 Maturzyści!

📌 Myślicie już o studiach na uczelniach zagranicznych?

👩‍🏫 Pan prof. Tomasz Obiała zaprasza na krótkie spotkanie organizacyjne darmowego kursu przygotowującego do egzaminu IELTS oraz tutoriali na których przygotujecie swój personal statement oraz aplikację na studia zagraniczne.

📅 Poniedziałek 21.09.2020 o godz. 9:56 przed szkołą

💰 Dzięki finansowaniu zewnętrznemu przez cały rok szkolny tutoriale oraz kurs IELTS są bezpłatne dla uczniów V LO
 
 
Oferty przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych przysłane do szkoły:
 1. BezpieczneUbezpieczenia.pl;
 2. Piotr Anzel - ubezpieczenia;
 3. LEPSZAPOLISA 
 4. GRUPAANG -E 
  info 1 info 2;
 5. MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA E.R.S: 
  Oferta 1 : AVIVA Oferta 2 : T.U. InterRisk ;
 6. AVIVA ;
 7. CUK UBEZPIECZENIA;
Od dzisiaj ruszają zapisy na kursy dla młodzieży szkół podstawowych przygotowujące do egzaminów po 8 klasie. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce BMP:

https://bractwo.lo5.szczecin.pl/zapisy

Zapraszamy!

Szanowni rodzice i uczniowie.

Zamieszczamy odnośniki do instrukcji, w jaki sposób logować się do dziennika elektronicznego:

 

https://pe.szczecin.pl/chapter_201233.asp

https://pe.szczecin.pl/chapter_201489.asp

 

Zasady przyznawania pomocy socjalnej

dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

rok szkolny 2020/21

 1. Uczniowie zamieszkujący w Gminie Szczecin i pochodzący z rodzin o dochodzie na jedną osobę w rodzinie do 528,- zł netto mogą ubiegać się o stypendium socjalne (złożenie wniosku do 15. 09. 2020 r.                 Szczegółowe informacje i wniosek dostępne na stronie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) - uczniowie zamieszkujący w innych  gminach składają wnioski w Urzędzie danej Gminy
 2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o otrzymanie Wyprawki szkolnej .
 3. Uczniowie znajdujący się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny (złożenie wniosku nie później niż 2m-ce po zdarzeniu).
 4. Uczniowie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc z Rady Rodziców* (dofinansowanie do podręczników, wycieczek szkolnych, itp.) – po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy lub pedagoga.
 5. Uczniowie pochodzący z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości sfinansowania obiadów poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej (zgłoszenie do właściwego OPS).

*obowiązuje procedura:

wniosek skierowany do Rady Rodziców osoby zainteresowanej musi być zaopiniowany przez wychowawcę i pedagoga (w przypadku wniosku wychowawcy jedynie pedagoga) i musi być złożony w sekretariacie szkoły - do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły.

Scroll
×