KALENDARZ SZKOLNY W ZSO NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

             

 

Dzień

Wydarzenie

WRZESIEŃ - kl. 2D

 

3 piątek

13.00 – Msza św. rozpoczynająca rok szkolny

 

4 poniedziałek

10.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Ok. 11.00 – Testy z języków obcych dla klas 1 LO

 

7-8

Biwak integracyjny liceum

 

11 poniedziałek

Dzień Patrona. Ślubowanie kl. I liceum.

 

18-29

Festiwal Nauki

 

13 środa

ok. 15.00 - Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

 

13 środa

17.00 - Zebrania z rodzicami

 

20 środa

Zespół wychowawczy

 

21-22 czwartek - piątek

Salon Maturzystów

PAŹDZIERNIK - kl. 1B

 

4 – 6

środa -piątek

Xu Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich

   

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych w gimnazjum

 

 do 15

Złożenie wniosków o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego wraz z opinią lub orzeczeniem

 

13 piątek

Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Prezentacje klas pierwszych

 

14 sobota

Dzień Edukacji Narodowej.

LISTOPAD - kl. 1C

 

1 środa

Wszystkich Świętych

 

2 czwartek

Dzień Zaduszny – dzień pamięci o zmarłych nauczycielach i dyrektorach VLO

 

6 poniedziałek

Termin zgłoszeń do III Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

 

8 środa

Spotkanie zespołu wychowawczego (cała rada)

17.00 - Zebrania z rodzicami

 

10 piątek

Święto Niepodległości – obchody + gazetka w holu szkoły

Konkurs dla gimnazjum

 

10 piątek

Zagadnienia na III Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu

 

11 sobota

Święto Niepodległości

 

22 środa

Rada szkoleniowa

 

21-24 wtorek-piątek

Próbna matura z Operonem

 

22-24 środa- piątek

Próbny egzamin gimnazjalny Nowej Ery

GRUDZIEŃ - kl. 1E

 

5-7 wtorek-czwartek

Próbny egzamin gimnazjalny Operonu

 

6 środa

Mikołajki

 

8 piątek

Przekazanie szkołom testów na III Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu

 

11 poniedziałek

9.00 Etap szkolny III Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

 

12 wtorek

Wystawienie zagrożeń w klasach liceum i gimnazjum

 

13 środa

Spotkanie zespołu wychowawczego

17.00 - Zebrania z rodzicami

 

22 piątek

Spotkania wigilijne. Jasełka

 

23-31.12 

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ - kl. 2C

 

1.01 poniedziałek

Nowy Rok

 

4-12 czwartek-piątek

Próbny egzamin maturalny

 

6 sobota

Święto Trzech Króli

 

8 poniedziałek

Wystawienie ocen śródrocznych i ocen zachowania LO  i gimnazjum

 

10 środa

wyniki Etapu szkolnego III Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

 

10 środa

Rada klasyfikacyjna - I semestr.

17.00 - Zebrania z rodzicami

 

15 - 26

Ferie zimowe

 

29 poniedziałek

Początek drugiego semestru

LUTY - klasy drugie gimnazjum

 
 

2 piątek

Studniówka

 
 

7 środa

Rada plenarna podsumowująca I semestr

 
   

Walentynki

 

MARZEC - kl. 1A

 
   

Konkursy dla szkół podstawowych

 
 

3 sobota

Etap drugi III Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu

 
 

7 środa

Anglofan

 
 

8 czwartek

Deutschfan

 
 

9 piątek

Matfan

 
 

13 wtorek

Przyrodnik

 
 

14-16

Rekolekcje wielkopostne gimnazjum i liceum

9.15 – gim

10.15 - lo

 

 

20 środa

Propozycja ocen rocznych z przedmiotów i zachowania dla kl. III LO

 
 

21 środa

Spotkanie zespołu wychowawczego

17.00 - Zebrania z rodzicami

 
 

21 wtorek

Dzień Teatru

 
 

29.03-3.03

Przerwa świąteczna

     

KWIECIEŃ - kl. 1D

 
 

11 środa

14.00 – 17.00 Dzień informacji o szkole

 
   

Dzień PUM

 
 

18 środa

Egzamin gimnazjalny –część humanistyczna

9.00 – historia i wos (60 minut)+ew.20min.

11.00 – język polski (90)+ew. 45 min.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

19 Czwartek

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

9.00 – przedmioty przyrodnicze (60 min.)+ew.20min.

11.00 – matematyka (90 min.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

20 piątek

Egzamin gimnazjalny – część językowa

9.00 – poziom podstawowy

11.00 – poziom rozszerzony

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla VLO

Gimnazjum – Dzień Nauki w US

 
 

23 poniedziałek

Wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w kl. III LO

 
 

25 środa

Rada klasyfikacyjna kl. III

 
 

27 piątek

Zakończenie zajęć dydaktycznych klas maturalnych

 
 

27 piątek

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody + gazetka

-konkurs dla gimnazjum i liceum

Przygotowanie sal na egzamin maturalny.

 
 

30 poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

MAJ - kl. 2A

 
 

1 wtorek

Święto Pracy – dzień wolny

 
 

2 środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

3 czwartek

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 
 

4 piątek

9.00 - Egzamin maturalny z j. polskiego – pp

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

7 poniedziałek

9.00 - Egzamin maturalny z matematyki  - pp

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

8 wtorek

9.00 - Egzamin maturalny z j. angielskiego – pp

14.00 - Egzamin maturalny z j. angielskiego – pr i dwujęzyczny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
 

15 wtorek

Propozycje ocen z przedmiotów i zachowania w LO i Gim

 

 

16 środa

Spotkanie zespołu wychowawczego

17.00 - Zebrania z rodzicami

 
 

Do końca V

Złożenie wniosków o stypendium Prezydenta m. Szczecina

 
 

28 poniedziałek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego (absolutorium) klas III LO, wydanie świadectw ukończenia szkoły

 
 

31 czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

 

CZERWIEC - kl. 2B

 

 

1 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

6 środa

Test z języka angielskiego

 

 

8 piątek

Dzień projektu

 

 

15 piątek

Wystawienie ocen rocznych w VLO i klasach 1 -2 Gim

 
 

15 piątek

Przekazanie gimnazjalistom wyników egzaminu gimnazjalnego

 
 

18 poniedziałek

Rada Klasyfikacyjna klas I – II  LO i gimnazjum.

 
 

20 środa

 

Dzień sportu

 

 
 

21 czwartek

Dzień gospodarczy

13.30 Uroczystość zakończenia roku klas trzecich gimnazjum

 
 

22 piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego liceum oraz klas pierwszych i drugich

 
 

3.07.2018 wtorek

Rozdanie świadectw maturalnych

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

18 kwietnia 2018 (środa) – egzamin gimnazjalny

19 kwietnia 2018 (czwartek) – egzamin gimnazjalny

20 kwietnia 2018– egzamin gimnazjalny – tylko dla VLO (Gimnazjum Dzień Języka Angielskiego w US)

30 kwietnia 2018 (poniedziałek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)  – egzamin maturalny z języka polskiego

7 maja 2018 (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki

8 maja 2018 (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego

1 czerwca 2018 (piątek)

 

 

Wyciąg z planu pracy Samorządu Uczniowskiego – przydział miesięcy / uroczystości:

wrzesień kl. 2D

październik kl. 1B

listopad kl. 1C

grudzień kl. 1E

styczeń kl. 2C

luty klasy drugie gimnazjum

marzec kl. 1A

kwiecień kl. 1D

maj kl. 2A

czerwiec kl. 2B

Scroll
×