KALENDARZ SZKOLNY W ZSO NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMIN WYDARZENIE
01.09.2016 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz. 9:00
07-09.09.2016 Biwak integracyjny gimnazjum
08-09.09.2016 Biwak integracyjny liceum
12.09.2016 Dzień Patrona
21.09.2016 Zebranie z rodzicami
30.09.2016 Złożenie deklaracji maturalnych i gimnazjalnych oraz wniosków do dostosowanie egzaminu maturalnego
30.09.2016 Ślubowanie kl I gimnazjum i liceum
do 02.10.2016 Przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych w gimnazjum
do 12.10.2016 Złożenie wniosków o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego wraz z opinią lub orzeczeniem
14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11.2016 Wszystkich Świętych
09.11.2016 Wywiadówki informacyjne
10.11.2016 Dzień Niepodległości – obchody
11.11.2016 Dzień Niepodległości – dzień wolny
23-25.11.2016 Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu 2016
13.12.2016 Wystawienie zagrożeń w klasach liceum i gimnazjum
14.12.2016 Spotkanie z rodzicami uczniów
22.12.2016 Spotkania wigilijne
23.12.2016 - 31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2017 Święto Trzech Króli
13.01.2017 Wystawienie ocen śródrocznych i ocen zachowania LO i gimnazjum
17.01.2017 Początek II semestru
18.01.2017 Zebrania z rodzicami
13-16.02.2017 Ferie zimowe
21.03.2017 Propozycja ocen rocznych z przedmiotów i zachowania dla kl. III LO
22.03.2017 Zebrania z rodzicami
27.03.2017 Dzień teatru
  Rekolekcje wielkopostne
13-18.04.2017 Przerwa świąteczna
04.2017 Dzień informacji o szkole
19.04.2017

Egzamin gimnazjalny –część humanistyczna 9.00 – historia i wos (60 minut)+ew.20min. 11.00 – język polski (90)+ew. 45 min.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12.04.2017

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza 9.00 – przedmioty przyrodnicze (60 min.)+ew.20min. 11.00 – matematyka (90 min.)

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

20.04.2017

Egzamin gimnazjalny – część językowa 9.00 – poziom podstawowy. 11.00 – poziom rozszerzony

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA VLO

GIMNAZJUM - DZIEN NAUKI: warsztaty i wykłady Uniwersytet Szczeciński

24.04.2017 Wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania w klasach III LO
28.04.2017 Zakończenie zajęć dydaktycznych klas maturalnych
04.2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego (absolutorium) klas III LO, wydanie świadectw ukończenia szkoły
28.04.2017 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody + gazetka -konkurs dla gimnazjum i liceum
01.05.2017 Święto Pracy – dzień wolny
02.05.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2017 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
04-21.05.2017 Egzaminy maturalne
04.05.2017 9.00 - Egzamin maturalny z j. polskiego – p.p Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.05.2017 9.00 - Egzamin maturalny z matematyki - pp Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.05.2017 9.00 - Egzamin maturalny z j. angielskiego – pp 14.00 - Egzamin maturalny z j. angielskiego – pr i dwujęzyczny Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.05.2017 Propozycje ocen z przedmiotów i zachowania w LO i Gim
10.05.2017 Zebrania z rodzicami
do końca 05.2017 Złożenie wniosków o stypendium Prezydenta m. Szczecina
01.06.2017 Dzień Szkoły
14.06.2017 Wystawienie ocen rocznych w klasach VLO i 1-2 Gimnazjum
15.06.2017 Boże Ciało - dzień wolny
16.06.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.06.2017 Przekazanie gimnazjalistom wyników egzaminu gimnazjalnego. Wystawienie ocen rocznych w klsach 3. Gimnazjum
19.06.2017 Rada Klasyfikacyjna klas I – II LO i gimnazjum.
21.06.2017 Dzień sportu
22.06.2017

Dzień gospodarczy

Uroczystość zakończenia roku klas 3. Gimnazjum

23.06.2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego VLO i klas 1-2 Gim.
30.06.2017 Rozdanie świadectw maturalnych

Scroll
×