Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w ZSO Nr 1 w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w miesiącu CZERWIEC 2019r. będą wydawane w okresie od 03.06.2019r. do 18.06.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu CZERWIEC 2019 : 12 x 4,30 zł = 51,60 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc CZERWIEC 2019 przyjmowane będą od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 27.05.2019r. do 30.05.2019 r.


Obiady w miesiącu MAJ 2019r. będą wydawane w okresie od 09.05.2019r. do 31.05.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MAJ 2019 : 17 x 4,30 zł = 73,10 zł

UWAGA: Przy wpłatach należy uwzględniać ilość niewykorzystanych obiadów w miesiącu KWIETNIU 2019 !!! Lista osób oraz ilości niewykorzystanych obiadów przez poszczególne osoby znajdują się w pokoju nr 20 u Kierownika Gospodarczego ( tel. 91 423 28 02 wew. 18 ).

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MAJ 2019 przyjmowane będą od 09.05.2019r. do 10.05.2019 r. w Sekretariacie Szkoły. Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 06.05.2019r. do 10.05.2019 r !!!

 


Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 18 x 4,30 zł = 77,40 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2019 przyjmowane będą od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. !!!

UWAGA ZMIANA TERMINÓW I ILOŚCI OBIADÓW W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2019

W związku z odbywającymi się egzaminami gimnazjalnymi w okresie od 10 do 12 kwietnia 2019r. nie będzie w tych dniach obiadów.

Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą więc wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 09.04.2019r. , od 15.04.2019 do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł


Obiady w miesiącu MARZEC 2019r. będą dostępne w okresie od 04.03.2019r. do 29.03.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MARZEC 2019 : 20 x 4,30 zł = 86 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MARZEC 2019 przyjmowane będą od 25.02.2019r. do 27.02.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 22.02.2019r. do 27.02.2019 r. !!!


Obiady w miesiącu STYCZEŃ 2019r. będą dostępne w okresie od 07.01.2019r. do 25.01.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu STYCZEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2019 przyjmowane będą od 02.01.2019r. do 04.01.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 02.01.2019r. do 03.01.2019 r. !!!

Opłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2019 należy dokonywać w miesiącu styczniu 2019 roku.

Informacja dotyczy zarówno wpłat gotówkowych w Sekretariacie Szkoły jak i przelewów na konto bankowe szkoły.


 

Obiady w miesiącu grudzień 2018r. będą dostępne w okresie od 03.12.2018r. do 20.12.2018r. Cena całomiesięcznego obiadu dla nauczycieli w miesiącu GRUDZIEŃ 2018 : 14 x 6,98 zł = 97,72 zł Jednocześnie informuję, iż z uwagi na przerwę techniczną Kuchni w dniach 5 i 6 listopada 2018r. oraz ewntualne, zgłoszone wyprowiantowania, uiszczone za te dni należności w miesiącu LISTOPADZIE należy uwzględnić przy bieżących wpłatach i odliczyć sobie stosowna kwotę w miesiącu grudniu. Informację proszę przekazać w tytule płatności lub w przypadku wpłat gotówkowych ustnie w sekretariacie szkoły.

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2018 przyjmowane będą od 26.11.2018r. do 28.11.2018 r. w Sekretariacie Szkoły. Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną ilość obiadów oraz dni, w których osoba nie będzie korzystała ze stołówki. Np. 10 obiadów – Kwota: 34,40 zł – Bez dni: 6.12., 14.12., 17.12., 20.12 oraz odliczenie za 2 dni przerwy technicznej.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 02 1020 4795 0000 9502 0278 5475 do dnia 28 listopada 2018r !!! W tytule płatności za obiady należy podać: Imię i Nazwisko, wykupywaną ilość obiadów oraz dni, w których osoba nie będzie korzystała ze stołówki. Np. Jan Kowalski, 10 obiadów – Kwota: 34,40 zł – Bez dni: 6.12., 14.12., 17.12., 20.12 oraz odliczenie za 2 dni przerwy technicznej. Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numer 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 na dzień wyprowiantowania.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. Wpłaty po wskazanym terminie lub bez stosownych opisów w dużym stopniu destabilizuje prace stołówki.

Dariusz Suwaj - Kierownik Gospodarczy ZSO nr 1


UWAGA !!! Wpłaty za obiady !!! Obiady w miesiącu listopad 2018 r. będą dostępne w okresie od 05.11.2018r. do 30.11.2018r.


Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu LISTOPAD 2018 : 20 x 4,30 zł = 86 zł.

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc LISTOPAD 2018 przyjmowane będą od 24.10.2018r. do 26.10.2018 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto do dnia 26 października 2018r !!!

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
Numery polis:
2015/2016 - EDU-A/P 025541
2016/2017 - EDU-A/P 030244
2017/2018 - EDU-A/P 045019
2018/2019 - EDU-A/P 050519


Tryb postępowania powypadkowego w załączniku.

Druk zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku znajduje się w załączniku.

"Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS" w załączniku.

Koordynatorką szkolną jest Iwona Gajek.

Koordynatorką w firmie InterRisk jest Elżbieta Żochowska.

Na rachunek bankowy szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie

Bank PKO BP Odział Szczecin

nr 02 1020 4795 0000 9502 0278 5475

można dokonywać następujących opłat:

 • za obiady, z tytułem opłaty: obiady, nazwisko i imię ucznia, miesiąc, klasa;
 • za duplikat legitymacji szkolnej, w wysokości 9 zł, z tytułem opłaty: duplikat legitymacji, nazwisko i imię ucznia, klasa;
 • za duplikat świadectwa, w wysokości 26 zł, z tytułem opłaty: duplikat świadectwa, imię i nazwisko.


Szkolny Klub Wolontariusza na Facebook

Opiekunowie

 • Lilianna Chrzempka

skwJeśli

Jesteś uczniem naszej szkoły

 • Masz dużo dobrego serca i chcesz się  nim podzielić z innymi
 • Masz trochę wolnego czasu 
 • Chcesz się sprawdzić na polu pedagogiki, psychologii i socjologii
 • Chcesz zostać wolontariuszem

Zgłoś się do pedagoga: Lilianny Chrzempki gabinet obok szatni

 1. Program skierowany jest do młodzieży uczącej się w Gim Nr 46 i  VLO w ZSO Nr 1 w Szczecinie wyrażających chęć pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
 2. Celem programu jest:
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań i osobowości zgodnie z predyspozycjami,
  • kształtowanie u uczniów wrażliwości na przejawy cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwości,
  • zapoznanie uczniów z funkcjami instytucji powołanych do opieki i pomocy potrzebującym,
  • uświadomienie skali zjawiska we współczesnym świecie,
  • przybliżenie charakteru wolontariatu.
 3. Program powstał z uwagi na zainteresowanie uczniów niesieniem pomocy potrzebującym.
 4. Główny cel działalności SKW to patronat nad Domem Dziecka w Tanowie.

Informacje dla uczestników konkursów dla uczniów Szkół Podstawowych

 

Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2018/2019


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2018/2019


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2018/2019

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2018/2019


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Formularz zgody na przetwarzanie wizerunku.

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019

Zadania konkursowe

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2018/2019


Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2017/2018


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2017/2018


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2017/2018


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2017/2018


Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

Pismo przewodnie

ANGLOFAN

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2016/2017


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2016/2017


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2016/2017

 

MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2016/2017

 

Konkursy w roku szkolnym 2015/2016


ANGLOFAN

Pismo przewodnie

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2015/2016


PRZYRODNIK

Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2015/2016


DEUTSCHFAN

Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2015/2016

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2015/2016


MATFAN

Regulamin konkursu MATFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016

Zadania

Klucz odpowiedzi

Wyniki konkursu MATFAN w roku szkolnym 2015/2016


Konkursy w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu PRZYRODNIK

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu PRZYRODNIK w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu PRZYRODNIK w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu ANGLOFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu ANGLOFAN w roku szkolnym 2014/2015


Regulamin konkursu DEUTSCHFAN

Druk zgłoszenia

Lista zgłoszonych szkół do konkursu DEUTSCHFAN w rolu szkolnym 2014/2015

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN w roku szkolnym 2014/2015


Konkursy w roku szkolnym 2013/2014


WYNIKI KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wyniki konkursu ANGLOFAN

Wyniki konkursu DEUTSCHFAN

Wyniki konkursu PRZYRODNIK

 

 

 

 Nazwa koła Prowadzący Data
Koło olimpijskie z języka angielskiego dla gimnazjum Tomasz Obiała wtorek 7:20-8:05
Egzaminy na studia zagraniczne (IELTS, CAE, TOEFL) Tomasz Obiała oda 7:20-8:05
 Koło j.angielski C1+  Tomasz Obiała czwartek 8:15-9:00
     
     
     

Rok szkolny 2018/2019

 

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SPOTKANIA

 

Prowadzący Dzień Godzina
Berdyńska Beata Środa  15:00-15:45
Chojnacka Mirosława Poniedziałek  15:50-17:35
Domańska Krystyna Czwartek  15:50-16:35
Dunin-Wąsowicz Justyna Poniedziałek 15:00-15:45
Kędzierski Dawid Pon/piątek  7:20-8:05
Durajczyk Halina Poniedziałek  7:20-8:05
Fertała Izabela Czwartek
 7:20-8:05
Gierczak Wojciech Wtorek  15:45-16:30
Goździk Maciej ks. Czwartek 15:45-16:30
Jura Janusz Środa  13:45-14:30
Jankowska Kinga Środa  15:45-16:30
Jeziorowska Patrycja Poniedziałek
7:20-8:05
Kacperska Elżbieta Wtorek  15:00-15:45
Kierzkowska Anna Poniedziałek  7:20-8:05
Knypiński Artur Wt/czw 15:45-16:30
Koprowicz Paweł Środa  15:00-16:00
Kotfica Magdalena Czwartek  15:45-16:30
Kowalczyk Julita Pon/wt  15:45-16:30
Kowalik Katarzyna  Piątek  15:45-16:30
Lisak Piotr Środa  15:00-16:00
Łazuka Anna    
Makles Krzysztof Poniedziałek
15:45-16:30
Młynarczyk Marta Wtorek  15:00-15:45
Muzioł Sławomir Wtorek  15:45-16:30
Nowosad Marzena Wtorek  15:45-16:30
Obiała Tomasz Środa 7:45-8:15
Olech Magdalena Środa 15:45-16:30
Pelczar Małgorzata    
Piechota Ewa Środa  15:00-16:00
Raban Maryla Środa  15:00-15:45
Słotwińska Małgorzata Środa  7:20-8:05
Staniewska Iwona Środa  15:00-16:00
Stańczyk Angelika Piątek  7:20-8:05
Stochmal Lilianna Wt/pt  8:15-9:00
Szubryt Agata Środa  15:45-16:30
Szuman Michał Czwartek 15:00-16:00
Szymańska Agnieszka Poniedziałek  15:45-16:30
Świderska Jolanta Środa  15:45-16:30
Świerczyńska Iwona Środa 15:45-16:30
Wieczorek Małorzata Śr/pt  7:20-8:05
Wesołowska Justyna Poniedziałek  15:45-16:30
Westerlich Sławomir Wtorek
 7:20-8:05
Zöllner Beata Środa  15:45-16:30

Scroll
×