Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w ZSO Nr 1 w Szczecinie

ANEKS Nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


UWAGA !!!!!

Wpłaty za obiady !!!


Obiady w miesiącu KWIECIEŃ 2019r. będą wydawane w okresie od 01.04.2019r. do 17.04.2019r. oraz od 24.04.2019 do 30.04.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 : 18 x 4,30 zł = 77,40 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc KWIECIEŃ 2019 przyjmowane będą od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 25.03.2019r. do 28.03.2019 r. !!!


Obiady w miesiącu MARZEC 2019r. będą dostępne w okresie od 04.03.2019r. do 29.03.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu MARZEC 2019 : 20 x 4,30 zł = 86 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc MARZEC 2019 przyjmowane będą od 25.02.2019r. do 27.02.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 22.02.2019r. do 27.02.2019 r. !!!


Obiady w miesiącu STYCZEŃ 2019r. będą dostępne w okresie od 07.01.2019r. do 25.01.2019r.

Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu STYCZEŃ 2019 : 15 x 4,30 zł = 64,50 zł

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2019 przyjmowane będą od 02.01.2019r. do 04.01.2019 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto od 02.01.2019r. do 03.01.2019 r. !!!

Opłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2019 należy dokonywać w miesiącu styczniu 2019 roku.

Informacja dotyczy zarówno wpłat gotówkowych w Sekretariacie Szkoły jak i przelewów na konto bankowe szkoły.


 

Obiady w miesiącu grudzień 2018r. będą dostępne w okresie od 03.12.2018r. do 20.12.2018r. Cena całomiesięcznego obiadu dla nauczycieli w miesiącu GRUDZIEŃ 2018 : 14 x 6,98 zł = 97,72 zł Jednocześnie informuję, iż z uwagi na przerwę techniczną Kuchni w dniach 5 i 6 listopada 2018r. oraz ewntualne, zgłoszone wyprowiantowania, uiszczone za te dni należności w miesiącu LISTOPADZIE należy uwzględnić przy bieżących wpłatach i odliczyć sobie stosowna kwotę w miesiącu grudniu. Informację proszę przekazać w tytule płatności lub w przypadku wpłat gotówkowych ustnie w sekretariacie szkoły.

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2018 przyjmowane będą od 26.11.2018r. do 28.11.2018 r. w Sekretariacie Szkoły. Przy uiszczaniu opłaty za obiady należy podać wykupywaną ilość obiadów oraz dni, w których osoba nie będzie korzystała ze stołówki. Np. 10 obiadów – Kwota: 34,40 zł – Bez dni: 6.12., 14.12., 17.12., 20.12 oraz odliczenie za 2 dni przerwy technicznej.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto nr 02 1020 4795 0000 9502 0278 5475 do dnia 28 listopada 2018r !!! W tytule płatności za obiady należy podać: Imię i Nazwisko, wykupywaną ilość obiadów oraz dni, w których osoba nie będzie korzystała ze stołówki. Np. Jan Kowalski, 10 obiadów – Kwota: 34,40 zł – Bez dni: 6.12., 14.12., 17.12., 20.12 oraz odliczenie za 2 dni przerwy technicznej. Dodatkowo w przypadkach losowych (m.in.: choroba, wycieczka szkolna itp.) wyprowiantowanie należy zgłaszać w Sekretariacie Szkoły (osobiście lub telefonicznie pod numer 91 423 28 02) najpóźniej do godz. 8:30 na dzień wyprowiantowania.

Prosimy o regulowanie należności zgodnie z powyższą informacją. Wpłaty po wskazanym terminie lub bez stosownych opisów w dużym stopniu destabilizuje prace stołówki.

Dariusz Suwaj - Kierownik Gospodarczy ZSO nr 1


UWAGA !!! Wpłaty za obiady !!! Obiady w miesiącu listopad 2018 r. będą dostępne w okresie od 05.11.2018r. do 30.11.2018r.


Cena całomiesięcznego obiadu dla uczniów w miesiącu LISTOPAD 2018 : 20 x 4,30 zł = 86 zł.

Wpłaty gotówkowe za obiady na miesiąc LISTOPAD 2018 przyjmowane będą od 24.10.2018r. do 26.10.2018 r. w Sekretariacie Szkoły.

Przelewy bankowe za obiady należy realizować na konto do dnia 26 października 2018r !!!

Scroll
×