Test predyspozycji z języka angielskiego dla kandydatów do klas dwujęzycznych V LO odbędzie się w środę, 06.06.2018r. o godz. 16:00. Test trwa 45 minut.

Kandydatów do klasy A (mat-geo) oraz E (humanistycznej) prosimy o zabranie legitymacji szkolnej.

ZAPROSZENIE

Podsumowanie kolejnej edycji konkursów dla szkół podstawowych odbędzie się w piątek 8 czerwca 2018 r. w sali 56 ZSO nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14 podczas Dnia Projektu Gimnazjalnego o godzinie 09.30.

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin zaświadczenia finalistów i laureatów można odbierać w sekretariacie VLO w godzinach 8.00 – 15.00 od piątku 25 maja 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców tegorocznych maturzystów na uroczyste zakończenie roku szkolnego (absolutorium) klas III LO, które odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018r. o godz. 13:00 w Auli PUMu przy ul. Rybackiej.

Jak każdego roku Uczniowie i Rodzice mogą występować za pośrednictwem Dyrektora Szkoły o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce (z wyjątkiem artystycznych i sportowych). Nagrody uzależnione są od miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 25 KC "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". W myśl tego artykułu zgodnie z art. 27 i 27 KC miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.
Wzór wniosku i szczegółowe kryteria w załącznikach.

UCHWAŁA NR XXVI/666/17 RADY MIASTA SZCZECIN

Wniosek - uczniowie zamieszkali poza Gminą Szczecin

Informacja o zasadach nagradzania uczniów zamieszkałych poza Gminą Szczecin

Punktacja - uczniowie zamieszkali poza Gminą Szczecin

Wzór wniosku - uczniowie zamieszkali w Gminie Szczecin (Gim46)

Wzór wniosku - uczniowie zamieszkali w Gminie Szczecin (VLO)

 

Zapraszamy Rodziców na najbliższe zebranie, które odbędzie się w środę 16.05.2018rr. o godz. 17:00. Na zebraniu zostaną podane propozycje ocen końcoworocznych oraz informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Wpłaty za obiady (oraz przelewy) będą przyjmowane od 25.04. 2018 r. do 27.04.2018 r.

15 x 4,30zł = 64,50zł

Scroll
×