Informujemy, że w szkole wywieszone zstały wyniki egzaminu (pozytywny/negatywny) z języka angielskiego do klasy 1A i 1E.

Mamy zaszczyt ogłosić, że  konferencja Xu, która została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski V LO w Szczecinie otrzymała Srebrnego Wilka olimpiady Zwolnieni z Teorii 2017! 20 czerwca jedziemy do Warszawy na wielki final zawalczyć o złoto!

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów: Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego i V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszamy na III Neurokoferencję Nauczycieli "Zmysł udziału", która odbędzie się 17 czerwca (sobota) w godzinach 9.00 - 14.00 w auli ZCDN ul. Gen. Józefa Sowińskiego 68.


Uwaga Kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Asnyka mieszkający poza Szczecinem.

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych i Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka kandydaci składający podanie o Internat mogą ubiegać się o miejsce w Internacie przy ul. Racibora 60/61 na preferencyjnych warunkach.

Egzamin z języka angielskiego (termin dodatkowy) do klas dwujęzycznych 1A i 1E odbędzie się w poniedziałek 12.06.2017 o godz. 16:00

ZAPROSZENIE

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin zaświadczenia finalistów i laureatów można odbierać w sekretariacie VLO
w godzinach 8.00 – 15.00 od 19 maja 2017 r.

Laureatów konkursów organizowanych przez V LO wraz z Opiekunami zapraszamy w czwartek 8 czerwca 2017 r. o godzinie 9.30 w sali 56.

 

 

Scroll
×