Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą ilością osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów z terenu miasta Szczecin etap wojewódzki ww. konkursu zostanie przeprowadzony w następujących placówkach:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14 tel.: 91 423 28 02 Lista uczniów
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26 tel.: 91 423 25 66
3. Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3 tel.: 91 433 30 76
Konkurs odbędzie się 7 lutego 2018 r. (środa) w godzinach 14.00-16.00. Ze względów organizacyjnych uczestnicy proszeni są o przybycie do godziny 13.30.
Uczniowie biorący udział w konkursie mają ze sobą obowiązkowo legitymację szkolną. 
Listy uczestników dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie: http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/3221-etap-wojewodzki-konkursu-jezyka-angielskiego-dla-gimnazjalistow-zmiana

Wpłaty za miesiąc luty 2018 r. przyjmowane będą od 29-01 do 31-01 r. Ilość obiadów 20 * 4,30 zł = 86 zł. Dowody przelewów proszę składać w sekretariacie do 31-01-2018 r.

Od 29-01-2018 obowiązuje nowy plan lekcji

Szczegóły

Festiwal czytania opowiadań śmiesznych i szyderczych Michała Zoszczenki

Szczegóły

W środę, 22. listopada 2017 roku, doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

logowmf

Współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału, możliwość uczestniczenia uczniów Szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale, jak również w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale
  • wygłaszanie wykładów o tematyce matematycznej i fizycznej przez pracowników lub studentów Wydziału w Szkole, pomoc pracowników lub studentów Wydziału w organizacji w Szkole imprez takich jak Dzień Matematyki, Dzień Fizyki, Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, itp
  • możliwość wypożyczania Szkole przez Wydział pomocy dydaktycznych, możliwość wynajmu sal (w tym auli) i pracowni fizycznych na preferencyjnych, negocjowanych warunkach, ustalanych odrębnym porozumieniem
  • pomoc Szkoły w organizowaniu praktyk studenckich, możliwość udziału studentów Wydziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę
  • sugerowanie władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji  programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole

W poniedziałek 11.12.12017 r. od 9.00 w sali 15 – eliminacje szkolne organizowanego przez VLO i PTNk III Konkursu Wiedzy o Mózgu.

Scroll
×