II Neurokonferencja Nauczycieli Województwa Zachodniopomorskiego

18 czerwca 2016
godz. 9.00—15.00
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w holu szkoły są wywieszone wyniki sprawdzianu predyspozycji kierunkowych z języka angielskiego do klasy 1A dwujęzycznej w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Pozytywny wynik pozwala kandydować do klasy dwujęzycznej.

Informujemy, że Dyrektor OKE w Poznaniu wyznaczył absolwentom, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w czerwcu 2016 r., miejsce przystąpienia do egzaminu, tj.: IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu, ul. Warzywna 24. Matura z informatyki odbędzie się natomiast w szkole macierzystej, czyli w V LO w Szczecinie.

Szanowni Kandydaci do klasy 1A dwujęzycznej, przypominamy, że w środę 25 maja 2016 r. o godzinie 16.00 odbędzie się test predyspozycji językowych z języka angielskiego.

Uprzejmie informujemy, że w holu szkoły dostępne są wyniki sprawdzianów predyspozycji matematycznych i predyspozycji językowych kandydatów do Gimnazjum nr 46, którzy pisali testy w naszej placówce.

Uchwała Rady Miasta

Wnioski do pobrania dla uczniów:

Czytaj więcej...

Scroll
×