Jak każdego roku Uczniowie i Rodzice mogą występować za pośrednictwem Dyrektora Szkoły o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce (z wyjątkiem artystycznych i sportowych). Nagrody uzależnione są od miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 25 KC "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". W myśl tego artykułu zgodnie z art. 27 i 27 KC miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.
Wzór wniosku i szczegółowe kryteria w załącznikach.

UCHWAŁA NR XXVI/666/17 RADY MIASTA SZCZECIN

Wniosek - uczniowie zamieszkali poza Gminą Szczecin

Informacja o zasadach nagradzania uczniów zamieszkałych poza Gminą Szczecin

Punktacja - uczniowie zamieszkali poza Gminą Szczecin

Wzór wniosku - uczniowie zamieszkali w Gminie Szczecin (Gim46)

Wzór wniosku - uczniowie zamieszkali w Gminie Szczecin (VLO)

 

Scroll
×