Zapraszamy Rodziców na najbliższe zebranie, które odbędzie się w środę 16.05.2018rr. o godz. 17:00. Na zebraniu zostaną podane propozycje ocen końcoworocznych oraz informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Scroll
×