WYNIKI MATURY 2018:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 79,16%
język angielski 92,45%
język niemiecki 92,86%

 

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 68,72% 63,09%
język angielski 92,45% 80,49%
język niemiecki 89,33% 74,75%
biologia   60,41%
chemia   61,92%
fizyka   56,03%
historia   77,43%
WOS   78%
geografia    60,91%
matematyka 90,13%  48,61%
informatyka   51,5%

Wpłaty za obiady za kwiecień 2018 przyjmowane będą od 26.03 do 28.03.2018r. w sekretariacie

15x 4,30zł=64,50zł

(obiadów nie będzie w dn, 18,19,20 i 30 kwietnia 2018r.)

Dowody przelewów bankowych prosimy składać w sekretariacie do 28.03.2018r.

Scroll
×